EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Ljubovija

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 103

Aktivnih preduzetnika - 542

13.256


Broj stanovnika
h-money

39.674


Prosečna zarada

356


Površina
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija

-


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

85.855 evra

72.461 evra

(84% EU PRO)

13.394 evra

(16% sufinansiranje)

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

83.714 evra

Unapređenje energetske efikasnosti sportskih objekata

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija sportskog kompleksa „Drina“ i pratećih sportskih objekata, uključujući zamenu stare, dotrajale stolarije i obnavljanje fasada i krova, stvoriće bolje uslove za sportske, rekreativne i kulturne aktivnosti. Unapređenjem energetske efikasnosti smanjiće se tekući troškovi i troškovi održavanja, dok će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biti pripremljen trogodišnji plan razvoja sporta u Ljuboviji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

83.714 evra

70.320 evra

13.394 evra