EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Šta radimo

Jačanje socijalne inkluzije i socijalne kohezije

EU se zalaže za socijalno uključivanje najugroženijih i marginalizovanih grupa stanovništva kroz poboljšani pristup zapošljavanju, pružajući jednake mogućnosti muškarcima i ženama.

EU PRO doprinosi ovom cilju kroz finansiranje pojedinačnih projekata koji doprinose socijalnoj inkluziji i koheziji u južnoj Srbiji, ali i kroz podršku lokalnim samoupravama u razvoju lokalne socijalne infrastrukture i poboljšanju pristupa osnovnim socijalnim uslugama za građane i građanke.