EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Surdulica

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 99

Aktivnih preduzetnika - 668

19.135


Broj stanovnika
h-money

38.555


Prosečna zarada

628


Površina
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

112.138 evra

85.348 evra

(76% EU PRO)

26.790 evra

(24% sufinansiranje)

-
31.880 evra

Plan detaljne regulacije Hotel na Vlasini sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

PDR

Izrada plana detaljne regulacije jasno će identifikovati trenutni prostorni razvoj i utvrditi buduću namenu obuhvaćenog područja, koje je Vlada Srbije proglasila zaštićenim prirodnim dobrom I kategorije, tj. predelom izuzetnih odlika. Plan će takođe definisati namenu zemljišta i aktivnosti koje treba da doprinesu razvoju turističkog potencijala ove oblasti, dok će posebna pažnja biti usmerena na zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnog nasleđa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.739 evra

15.000 evra

14.739 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

80.258 evra

Rekonstrukcija i opremanje objekta mesne zajednice (zadružnog doma) u selu Dugojnica

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom objekta mesne zajednice lokalno stanovništvo će imati objekat adekvatan za društvene i kulturne aktivnosti i obuke u oblasti poljoprivrede, čime će se doprineti poboljšanju društvenog života i ekonomskog razvoja. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja stanovnici i stanovnice će učestvovati u upravljanju objektom i njegovom korišćenju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

80.258 evra

68.207 evra

12.051 evra