EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Lista projekata

Unapređenje konkurentnosti preduzeća

106 projekata

3.276.851 evra

Poboljšanje poslovnog okruženja

41 projekata

6.532.376 evra

Jačanje socijalne inkluzije i društvene kohezije

39 projekata

6.331.181 evra

Ukupno

186 projekata

16.140.408 evra

Naziv projekta

Lokalna samouprava

Opis

Vrednost projekta

Podrška preduzeću za preradu metala - Ped Process d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Aleksandrovac

Podrška preduzeću za preradu metala.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Natkrivanje i opremanje zelene pijace u Aleksincu

Lokalna infrastruktura

Aleksinac

Izgradnja krova i nabavka novih tezgi pružiće bolje uslove za prodavce i kupce poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, a povećaće se broj radnih dana pijace što će omogućiti da sadašnjih 60 proizvođača/prodavaca ostvare veće prihode, dok će novih 200 imati mogućnost da iznajme tezge. U okviru projekta izradiće se i Pravilnik o radu zelene pijace, dok će rukovodstvo i zaposleni u Javno komunalnom preduzeću proći obuke za upravljanje pijacom.

190.889 evra

Učešće programa:

149.581 evra

Sufinansiranje:

41.308 evra

Izrada plana detaljne regulacije kompleksa spomenika prirode pećina Risovača

PDR

Aranđelovac

Planom detaljne regulacije za pećinu Risovača omogućiće se valorizacija potencijala ove lokacije, definisaće se planski osnov za zaštitu, razvoj, predstavljanje i rekonstrukciju prirodnog i kulturnog nasleđa. Na taj način doprineće se stvaranju povoljnih ekonomskih uslova za privlačenje investicija u oblasti turizma u Aranđelovcu i Šumadijskom okrugu.

18.000 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

3.000 evra

Podrška preduzetniku u preradi metala - Lim Ari-Projekt

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Arilje

Podrška preduzetniku u preradi metala.

35.000 evra

Učešće programa:

23.000 evra

Sufinansiranje:

12.000 evra

Rekosntrukcija Doma kulture

Lokalna infrastruktura

Babušnica

Rekonstrukcija kotlarnice koja će poboljšati sistem grejanja i renoviranje glavnog hola obezbediće punu funkcionalnost Doma kulture, što će doprineti bogatijem kulturnom sadržaju i privući veći broj turista. Dodatno će se smanjiti troškovi održavanja kao i nivo zagađenja vazduha u opštini, dok će se kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja izraditi pravilnik o upravljanju i kreiranju kulturnog sadržaja.

177.170 evra

Učešće programa:

146.950 evra

Sufinansiranje:

30.220 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Eko Drina BB

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bajina Bašta

Podrška preduzetniku u uzgoju ribe, preradi i prodaji prehrambenih proizvoda od ribe.

31.080 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

11.080 evra

Rekonstrukcija sportskih terena

Lokalna infrastruktura

Batočina

Rekonstrukcijom postojećeg terena za mali fudbal, dečijeg igrališta površine 206 m2 koje se nalazi u blizini, kao i izgradnjom novih košarkaških i odbojkaških terena, unaprediće se uslovi za bavljenje sportskim aktivnostima, što će pozitivno uticati na kvalitet života ljudi u Batočini, posebno dece i omladine, kao i članova sportskih udruženja i klubova.

141.583 evra

Učešće programa:

118.660 evra

Sufinansiranje:

22.923 evra

Izrada izvođačkog projekta za rekonstrukciju objekata bivše fabrike Femid u Beloj Palanci

Tehnička dokumentcija

Bela Palanka

Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekata nekadašnje fabrike Femid, koja će obuhvatiti proizvodnu halu (1848 m2), prijemnicu (185 m2) i magacin (465 m2), treba da omogući investicije u poslovnu infrastrukturu i doprinese stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za postojeće i buduće investitore, što će konačno dovesti do boljeg životnog standarda lokalnog stanovništva.

23.300 evra

Učešće programa:

18.630 evra

Sufinansiranje:

4.670 evra

Sanacija i adaptacija zgrade Ustanove kulture „Remezijana"

Lokalna infrastruktura

Bela Palanka

Rekonstrukcija ustanove kulture koja će obuhvatiti radove na krovu, grejanju, uvođenje novih električnih instalacija i osvetljenja, te sistema klimatizacije i ventilacije pozorišta i scene, kao i nabavku nove opreme, poboljšaće uslove za rad i organizovanje različitih kulturnih sadržaja istovremeno unapređujući njihov kvalitet. Postignuta energetska efikasnost smanjiće troškove grejanja što cé omogućiti opštini da ušteđena sredstva ulaže u kulturu. Pored toga, u skladu sa principima dobrog upravljanja, biće donet Pravilnik o korišćenju kulturnih objekata u okviru Ustanove kulture „Remezijana”.

129.712 evra

Učešće programa:

109.933 evra

Sufinansiranje:

19.779 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Organic Land Donje Grgure

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Blace

Podrška preduzetniku u preradi organskog voća, povrća i mleka i proizvodnji prehrambenih proizvoda.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - Ivko Knits d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Blace

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće.

91.560 evra

Učešće programa:

50.000 evra

Sufinansiranje:

41.560 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - R-S Voće Kaševar

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Blace

Podrška preduzetniku u preradi i konzervisanju voća i povrća.

28.197 evra

Učešće programa:

19.797 evra

Sufinansiranje:

8.400 evra

Izrada plana detaljne regulacije za Blačko jezero

PDR

Blace

Plan detaljne regulacije turističkog područja Blačko jezero trebalo bi da pruži podršku lokalnoj samoupravi u nameri da jezero očisti i zaustavi proces njegovog pretvaranja u močvaru kako bi se očuvao biljni i životinjski svet, a područje bilo zaštićeno od izgradnje. Oblast jezera treba da bude uređena tako da bude privlačna za aktivni turizam jer je pogodna za pešačenje u prirodi, pecanje, planinarenje, biciklizam i šetnje.

17.695 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

2.695 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u agrobiznis zoni u Kosančiću

Poslovna infrastruktura

Bojnik

Izgradnja infrastrukture u novoj agrobiznis zoni u Kosančiću, koja podrazumeva izgradnju pristupnog puta, vodovoda, kanalizacije, snabdevanja električnom energijom i telekomunikacione infrastrukture, trebalo bi da stvori uslove za privlačenje investicija i razvoj novih preduzeća, povećanje sadašnje poljoprivredne proizvodnje. Na taj način projekat treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta za stanovnike i stanovnice opštine koji se pretežno bave poljoprivredom.

1.219.300 evra

Učešće programa:

1.000.000 evra

Sufinansiranje:

219.300 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - MGM Wood Point d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Boljevac

Podrška preduzeću za prereadu drveta i proizvodnju peleta.

88.500 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

68.500 evra

Izgradnja kanalizacione mreže na desnoj obali reke Arnaute

Lokalna infrastruktura

Boljevac

Izgradnja 971 metra primarne i sekundarne kanalizacione mreže na desnoj obali reke Arnaute omogućiće da se 96 domaćinstava priključi na kanalizacionu mrežu, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva kroz unapređenje higijenskih uslova u ovom delu opštine. Takođe, smanjiće se zagađenja životne sredine i unaprediti sistem upravljanja otpadnim vodama.

151.024 evra

Učešće programa:

122.318 evra

Sufinansiranje:

28.706 evra

Završetak izgradnje sistema vodosnabdevanja Bosilegrada sa izvora „Roda"

Lokalna infrastruktura

Bosilegrad

Završetak izgradnje sistema za vodosnabdevanje za 4.500 stanovnika i stanovnica sela Dobri Dol, Rajčilovci, Radičevci i Mlekominci omogućiće stabilno snabdevanje kvalitetnom vodom za piće. Pored toga, smanjiće se gubici u sistemu vodosnabdevanja, a Javno komunalno preduzeće kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja uspostaviće efikasan sistem za obračun i merenje kapaciteta i distribucije vode.

285.003 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

135.003 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Mateja Pelet d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bujanovac

Podrška preduzeću za obradu drveta i proizvodnju peleta.

24.960 evra

Učešće programa:

19.200 evra

Sufinansiranje:

5.760 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Natural Magic Žbevac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bujanovac

Podrška preduzetniku u preradi voća i povrća.

21.197 evra

Učešće programa:

14.697 evra

Sufinansiranje:

6.500 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju papira i kartona - Roto Papir Plus d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bujanovac

Podrška preduzeću za proizvodnju papira i kartona.

27.200 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

7.200 evra

Unapređenje sistema javnog osvetljenja u urbanom delu Bujanovca

Lokalna infrastruktura

Bujanovac

Unapređenjem sistema javnog osvetljenja biće poboljšani nivo bezbednosti kao i kvalitet usluga pruženih stanovništvu i privrednim subjektima. Takođe će se unaprediti energetska efikasnost, dok će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biti uspostavljen sistem za redovno merenje i beleženje potrošnje, što je od posebne važnosti za opštinski budžet.

297.269 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

147.269 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji mlečnih proizvoda - Domaća Mlekara Maj plus, Drežnica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bujanovac

Podrška preduzetniku u proizvodnji mlečnih proizvoda.

22.000 evra

Učešće programa:

16.500 evra

Sufinansiranje:

5.500 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji raznih artikala - L&M Lens

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bujanovac

Podrška preduzetniku u proizvodnji raznih artikala.

16.800 evra

Učešće programa:

13.500 evra

Sufinansiranje:

3.300 evra

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Socijalna inkluzija

Bujanovac

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik kroz angažovanje šest asistenata/kinja u nastavi u školskoj 2018/2019. koji pružaju podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu. Devetoro nastavnika/ca imaće podršku u izvođenju nastave srpskog za oko 750 učenika.

37.178 evra

Učešće programa:

37.178 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Moderna Furniture d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Čačak

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja.

31.800 evra

Učešće programa:

21.000 evra

Sufinansiranje:

10.800 evra

Izrada tehničke dokumentacije za Naučno-tehnološki park Čačak

Tehnička dokumentcija

Čačak

Izrada tehničke dokumentacije za novi naučno-tehnološki park u Čačku obezbediće tehničke uslove za izgradnju objekta koju će finansirati Vlada Srbije. Nakon izgradnje, naučno-tehnološki park treba da pruži prostor koji odgovara radu IT kompanija i akademskih i poslovnih udruženja iz srodnih oblasti, a podstaći će i inovacione delatnosti i partnerstva između svih zainteresovanih strana

51.700 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

21.700 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - Tvintex d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Čačak

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće.

30.020 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

10.020 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - Plazmateh

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Čačak

Podrška preduzetniku u obradi metala.

44.640 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

14.640 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Stela MVP Group d.o.o.Resavica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Despotovac

Podrška preduzeću za proizvodnju drvnog materijala za dalju preradu, drvenih građevinskih elemenata i peleta.

17.992 evra

Učešće programa:

13.840 evra

Sufinansiranje:

4.152 evra

Izmena plana detaljne regulacije Radne zone Beleš

PDR

Dimitrovgrad

Izmena plana detaljne regulacije radne zone Beleš treba da definiše planski osnov za infrastrukturno opremanje proširenog dela zone koja će odgovoriti na zahteve budućih investitora čija će obaveza biti da izgrade objekte, posluju i otvore nova radna mesta. Površina ove industrijske zone biće udvostručena nakon planiranog proširenja od oko 12,5 ha.

15.000 evra

Učešće programa:

13.500 evra

Sufinansiranje:

1.500 evra

Adaptacija sportskog kompleksa – rekonstrukcija pomoćnih prostorija

Lokalna infrastruktura

Dimitrovgrad

Rekonstrukcija pomoćnih i administrativnih prostorija u sportskom centru u Dimitrovgradu obezbediće odgovarajuće uslove za bavljenje sportom i organizovanje različitih sportskih i kulturnih događaja. Preko 480 ljudi koji se aktivno bave sportom, kao i sportski klubovi i udruženja, imaće svlačionice, prostor za odlaganje opreme, administrativne prostorije itd. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće donet i usvojen opštinski plan za razvoj sporta za period 2019–2021.

162.311 evra

Učešće programa:

137.810 evra

Sufinansiranje:

24.501 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Helen

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Gadžin Han

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

44.202 evra

Učešće programa:

29.190 evra

Sufinansiranje:

15.012 evra

Sanacija višenamenskih sportskih terena I letnje pozornice u Golupcu

Lokalna infrastruktura

Golubac

Sanacija višenamenskih otvorenih sportskih terena i izgradnja krova na letnjoj sceni doprineće unapređenju kulturne i turističke ponude opštine Golubac i obezbediti bolje uslove za sportiste i sportiskinje, kao i za mlađe i starije stanovnike opštine. Takođe će biti poboljšani uslovi za organizovanje kulturnih događaja što će dovesti do većeg broja turista koji posećuju Golubac.

120.077 evra

Učešće programa:

102.000 evra

Sufinansiranje:

18.077 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - GS Skaleti

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ivanjica

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

12.640 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

2.640 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Mial-Tex

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ivanjica

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

14.284 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

4.284 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Fruitech d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ivanjica

Podrška preduzeću za proizvodnju mašina za preradu smrznutog voća i povrća.

25.400 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

5.400 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Domino Interior d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Jagodina

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja.

42.820 evra

Učešće programa:

29.500 evra

Sufinansiranje:

13.320 evra

Podrška preduzeću u proizvodnji raznih artikala - Limelight d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Jagodina

Podrška preduzeću u proizvodnji raznih artikala.

48.000 evra

Učešće programa:

33.000 evra

Sufinansiranje:

15.000 evra

Podrška mlekari - Mlekarski kombinat d.o.o Bukovče

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Jagodina

Podrška preradi mleka i proizvodnji sireva.

17.682 evra

Učešće programa:

12.630 evra

Sufinansiranje:

5.052 evra

Obnova Gurgusovačke kule u Knjaževcu

Lokalna infrastruktura

Knjaževac

Obnova otvorene pozornice u Gurgusovačkoj kuli uz nabavku potrebne pozorišne opreme, obezbedće bolje funkcionisanje objekta i poboljšati kulturno-turističku ponudu Knjaževca. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja, priprema i selekcija programa 58. Festivala kulture mladih Srbije, koji se svake godine organizuje u Knjaževcu i okupi 15.000 ljudi, biće izvršena kroz participativni proces i učešće građana.

69.296 evra

Učešće programa:

57.000 evra

Sufinansiranje:

12.296 evra

Izrada izvođačkog projekta za centar za obuku/pokretanje posla u selu Rgošte

Tehnička dokumentcija

Knjaževac

Izradom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju školske zgrade u knjaževačkom selu Rgošte, stvoriće se uslovi za uspostavljanje centra za obuku/pokretanje posla u oblasti prehrambene industrije, koji će biti mesto gde se stiču znanja i veštine neophodne za poslovanje u oblasti prerade voća i povrća .

7.600 evra

Učešće programa:

6.050 evra

Sufinansiranje:

1.550 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Kran-ing

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Knjaževac

Podrška preduzeću za obradu metala.

38.730 evra

Učešće programa:

26.800 evra

Sufinansiranje:

11.930 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - A-Dress

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Knjaževac

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

18.000 evra

Učešće programa:

14.400 evra

Sufinansiranje:

3.600 evra

Revitalizacija i proširenje braunfild lokacije u staroj indsutrijskoj zoni Kragujevac

Poslovna infrastruktura

Kragujevac

Izgradnja komunalne infrastrukture i saobraćajnica koje treba da povežu stare i nove lokacije u industrijskoj zoni sa autoputem od velikog su značaja za postojeće i potencijalne investitore. Pored toga, stanovnici obližnjeg naselja Ilina Voda imaće direktne koristi jer će njihova domaćinstva biti priključena na novi vodovod.

780.788 evra

Učešće programa:

633.234 evra

Sufinansiranje:

147.554 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - CT Media Textile Printing d.o.o

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila.

49.920 evra

Učešće programa:

33.720 evra

Sufinansiranje:

16.200 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskog materijala - GMS Super d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskog materijala.

18.000 evra

Učešće programa:

12.600 evra

Sufinansiranje:

5.400 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - Inox Weld

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Podrška preduzetniku u obradi metala.

16.676 evra

Učešće programa:

13.280 evra

Sufinansiranje:

3.396 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Sanum per Fructus d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Podrška preduzeću za preradu meda i proizvodnju proizvoda od meda.

25.440 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

5.440 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Elplant d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Podrška preduzeću za IT i komunikacije.

23.970 evra

Učešće programa:

19.150 evra

Sufinansiranje:

4.820 evra

Izgradnja otvorenih sportskih terena u Velikom parku

Lokalna infrastruktura

Kragujevac

Rekonstrukcija otvorenih sportskih terena u Velikom parku u Kragujevcu, uključujući pešačku zonu, košarkaški teren, tribine, ulaznu kapiju, ogradu, kišnu kanalizaciju, kao i nabavku odgovarajuće opreme, doprineće poboljšanju uslova za brojne sportiste i sportistkinje, i sportske klubove, kao i za lokalno stanovništvo, posebno đake osnovnih i srednjih škola. Pored toga, biće unapređeni uslovi za organizovanje sportskih i kulturnih događaja u gradu.

175.049 evra

Učešće programa:

147.226 evra

Sufinansiranje:

27.823 evra

Izvođački projekat za sanaciju mosta preko reke Lepenice

Tehnička dokumentcija

Kragujevac

Izradom tehničke dokumentacije za sanaciju mosta preko reke Lepenice stvoriće se uslovi za njegovu rekonstrukciju što će omogućiti bezbedan prevoz za postojeće i potencijalne investitore, korisnike industrijske zone Kragujevac, kao i za njihove dobavljače. Projekat će omogućiti nove investicije, prvenstveno u automobilsku industriju.

40.531 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

10.531 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Marella Natural d.o.o. Desimirovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Podrška preduzeću za proizvodnju prirodnih voćnih sokova i džemova.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Porto Tim Mataruška Banja

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

30.480 evra

Učešće programa:

21.000 evra

Sufinansiranje:

9.480 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Bosnić Nameštaj Žiča

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

18.700 evra

Učešće programa:

12.700 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Triumf Stanić Kovači

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Podrška preduzetniku u proizvodnji domaćih kolača i keksa.

84.000 evra

Učešće programa:

50.000 evra

Sufinansiranje:

34.000 evra

Izrada plana detaljne regulacije „Drugi gradski saobraćajni prsten na deonici od petlje Magnohrom preko Kulagića ade do Ibarske magistrale”

PDR

Kraljevo

Plan detaljne regulacije treba da obezbedi neophodne planske osnove za razvoj infrastrukturnih i ekonomskih aktivnosti kako bi se podržali investitori koji već posluju u okviru postojeće dve zone, ali i da se stvore mogućnosti za aktiviranje novih investicionih lokacija u neposrednoj blizini planiranog dela gradske obilaznice. Planska dokumentacija će takođe obezbediti uslove za bolje funkcionisanje postojećih privrednih subjekata u toj oblasti kroz bolju povezanost sa dva glavna transportna puta, a izmeštanje tranzitnog saobraćaja doprineće smanjenju zagađenja vazduha uzrokovanog saobraćajnim gužvama.

14.690 evra

Učešće programa:

12.890 evra

Sufinansiranje:

1.800 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Galant - puls d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Podrška preduzeću za proizvodnju kolača i slanih peciva.

16.500 evra

Učešće programa:

13.200 evra

Sufinansiranje:

3.300 evra

Izgradnja pristupnih puteva do atletskog stadiona za osobe sa invaliditetom

Lokalna infrastruktura

Kraljevo

Izgradnja pristupnih puteva do sportskih i rekreativnih objekata za osobe sa invaliditetom obezbediće uslove da svi građani i građanke mogu da koriste atletski stadion i kompleks objekata za rekreaciju. Projekat će doprineti da oko 500 osoba sa invaliditetom i oko 6.000 ljudi koji se suočavaju sa problemima u vezi sa nepristupačnim gradskim okruženjem može da koristi sportske objekte, dok će Grad Kraljevo institucionalizovati podršku osobama sa invaliditetom i razviti plan za poboljšanje njihovog položaja.

119.427 evra

Učešće programa:

100.100 evra

Sufinansiranje:

19.327 evra

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sistem kišne kanalizacije u Industrijskoj zoni Šeovac

Tehnička dokumentcija

Kraljevo

Izradom tehničke dokumentacije stvoriće se uslovi za izgradnju sistema kišne kanalizacije u Industrijskoj zoni Šeovac, što će sprečiti poplave i štete koje poplave mogu da prouzrokuju. Unapređeni uslovi u zoni doprineće realizaciji novih inostranih investicija kao i većim ulaganjima lokalnih preduzetnika/ca, koji već posluju u zoni.

29.360 evra

Učešće programa:

24.600 evra

Sufinansiranje:

4.760 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta -Ruki Drvokoop Sebečevac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Podrška preduzetniku u obradi drveta i proizvodnji drvenih elemenata za izradu nameštaja.

12.645 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

2.645 evra

Unapređenje plana detaljne regulacije industrijske zone Kučevo

PDR

Kučevo

Izmena plana detaljne regulacije za industrijsku zonu, uključujući izmenu urbanističkih parametara i bolju organizaciju parcela, treba da omogući uslove za dalji razvoj preduzeća koja već posluju u zoni, kao i stvaranje mogućnosti za nove investicije i radna mesta.

16.015 evra

Učešće programa:

14.170 evra

Sufinansiranje:

1.845 evra

Izrada tehničke dokumentacije za Biznis inkubator centar

Tehnička dokumentcija

Kučevo

Tehnička dokumentacija će stvoriti uslove za adaptaciju Biznis inkubator centra u Kučevu, u kome će nakon adaptacije nezaposleni imati priliku da se upoznaju sa propisima i mogućnostima započinjanja sopstvenog poslovanja. Takođe, preduzeća koja već posluju moći će da razmene znanja i iskustva kako bi obezbedila više podsticajnih sredstava, proširila svoju delatnost i zaposlila nove radnike.

25.630 evra

Učešće programa:

20.467 evra

Sufinansiranje:

5.163 evra

Pouzdano i sigurno vodosnabdevanje za stanovništvo Kučeva

Lokalna infrastruktura

Kučevo

Zamena 850 metara azbestnih cevi primarne vodovodne mreže obezbediće sigurno, kontinuirano i kvalitetno snabdevanje vodom kako stanovništva Kučeva tako i preduzeća koja posluju u opštini, dok će se dodatno umanjiti broj kvarova, kao i gubitaka vode i oštećenja ulica i puteva.

177.016 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

27.016 evra

Zamena azbestnih cevi u vodovodnoj mreži u Kuršumliji

Lokalna infrastruktura

Kuršumlija

Zamena 1.230 metara azbestnih cevi u jednom delu vodovoda ekološkim materijalima poboljšaće kvalitet vode, smanjiti kvarove i gubitke vode i unaprediti opšte zdravlje ljudi, uključujući među njima 3.600 stanovnika naselja Rasadnik 1 i Rasadnik 2, kao i 750 dece i nastavnika iz vrtića i Osnovne škole „Miloje Zakić“, koji su povezani na ovaj deo sistema. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja pažnja će biti usmerena na unapređenje znanja stanovništva o neophodnosti racionalnog korišćenja vode, kao i sprečavanja zagađivanja.

222.550 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

72.550 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Mecatech Industry d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lapovo

Podrška preduzeću za obradu metala.

45.000 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

15.000 evra

Podrška preduzeću koje se bavi hemijskom industrijom - Deverra Farm d.o.o. Ždeglovo

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lebane

Podrška preduzeću za proizvodnju eteričnih ulja.

67.571 evra

Učešće programa:

42.245 evra

Sufinansiranje:

25.326 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Radanska Ruža d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lebane

Podrška preduzeću za preradu i konzervisanje voća i povrća.

32.100 evra

Učešće programa:

21.000 evra

Sufinansiranje:

11.100 evra

Podrška preduzeću koje se bavi hemijskom industrijom - Progen Solutions d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Podrška preduzeću koje se bavi proizvodnjom deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje i poliranje.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi reciklažom - Pekos-plus

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Podrška preduzetniku koji se bavi sakupljanjem, sortiranjem i recikliranjem sekundarnih sirovina.

25.040 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

5.040 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta- PECI - 2016 Mrštane

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Podrška preduzetniku u obradi drveta i proizvodnji košnica.

12.500 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

2.500 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“

Lokalna infrastruktura

Leskovac

Rekonstrukcijom Osnovne škole „Vasa Pelagić“ značajno će se poboljšati uslovi za rad i učenje za 716 učenika i preko 70 zaposlenih u školi. Radovi na školi koja je izgrađena 1918. godine obuhvatiće renoviranje fasade, krova i toaleta, a unaprediće se energetska efikasnost i tako doprineti smanjenju troškova održavanja u gradskom budžetu, kao i nivoa zagađenja centralnog gradskog područja.

217.814 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

67.814 evra

Unapređenje uslova za razvoj turizma i zaštitu kulturne baštine razvojem plana detaljne regulacije za Skobaljić grad

PDR

Leskovac

Plan detaljne regulacije obezbediće uslove za izgradnju pešačkih staza i vidikovaca na lokalitetu Skobaljić grad, što će povećati korišćenje prirodnih potencijala ovog područja za rekreaciju i razvoj turizma i omogućiti privredne aktivnosti koje se oslanjaju na ovaj novi turistički proizvod. Predviđeno je proširenje kapaciteta lokalnih turističkih objekata sa postojećih 130 na 325 kreveta u narednih pet godina.

22.601 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

7.601 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Madera Line d.o.o. Guča

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lučani

Podrška preduzeću za obradu drveta.

76.400 evra

Učešće programa:

50.000 evra

Sufinansiranje:

26.400 evra

Podrška preduzeću za obradu metala IKL d.o.o. Guča

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lučani

Podrška preduzeću za obradu metala.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Unapređenje energetske efikasnosti sportskih objekata

Lokalna infrastruktura

Ljubovija

Rekonstrukcija sportskog kompleksa „Drina“ i pratećih sportskih objekata, uključujući zamenu stare, dotrajale stolarije i obnavljanje fasada i krova, stvoriće bolje uslove za sportske, rekreativne i kulturne aktivnosti. Unapređenjem energetske efikasnosti smanjiće se tekući troškovi i troškovi održavanja, dok će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biti pripremljen trogodišnji plan razvoja sporta u Ljuboviji.

83.714 evra

Učešće programa:

70.320 evra

Sufinansiranje:

13.394 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Zelenika Fruits d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ljubovija

Podrška preduzeću za preradu i konzervisanje voća i povrća.

29.360 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

9.360 evra

Izrada plana detaljne regulacije arheološkog lokaliteta Rudna Glava

PDR

Majdanpek

Planom detaljne regulacije utvrdiće se korišćenje zemljišta u zaštićenom području arheološkog lokaliteta i definisaće se lokacije koje zahtevaju adekvatnu tehničku zaštitu. Ovaj planski dokument čini preduslov za unapređenje tehničke infrastrukture i uslova rada za preduzeća koja već posluju i stvaranje mogućnosti za privlačenje investicija u turizam i srodne sektore. Takođe doprineće se očuvanju i valorizaciji ove nepokretne kulturne baštine, kao i korišćenju turističkog potencijala koji poseduje.

13.200 evra

Učešće programa:

10.560 evra

Sufinansiranje:

2.640 evra

Izrada plana detaljne regulacije industrijske zone Jugbogdanovac

PDR

Merošina

Plan detaljne regulacije omogućiće da se otklone trenutna ograničenja za preduzecá koja već posluju u industrijskoj zoni, a koja se, između ostalog, odnose na zahteve za bolje korišćenje građevinskih parcela. Istovremeno stvoriće se uslovi za potencijalne nove investitore u industrijskoj zoni Jugbogdanovac.

10.790 evra

Učešće programa:

9.255 evra

Sufinansiranje:

1.535 evra

Poboljšanje školske infrastrukture u naselju Balajnac i unapređenje inkluzije Roma i Romkinja

Lokalna infrastruktura

Merošina

Rekonstrukcija školske zgrade u naselju Balajnac, koja podrazumeva instalaciju sistema grejanja na pelet kako bi se poboljšala energetska efikasnost, značajno će unaprediti uslove za rad 26 zaposlenih, kao i kvalitet obrazovanja 213 dece koja pohađaju školu i predškolsku ustanovu, od čega više od polovine (116) dolazi iz romske zajednice. Takođe, primenom principa dobrog upravljanja, deca i roditelji iz romske zajednice biće aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.

133.283 evra

Učešće programa:

113.236 evra

Sufinansiranje:

20.047 evra

Izrada izvođačkog projekta za višenamenski kongresni centar

Tehnička dokumentcija

Niš

Izrada tehničke dokumentacije, koja uključuje i urbanistički projekat, omogućiće izgradnju višenamenskog kongresnog centra koji će doprineti unapređenju kapaciteta grada Niša u domenu industrije turizma, posebno kongresnog turizma, manifestacija, sportskih događaja itd.

70.600 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

40.600 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Badin Soft d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzeću koje se bavi računarskim programiranjem.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Ingsoftware d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzeću koje se bavi računarskim programiranjem.

59.780 evra

Učešće programa:

41.526 evra

Sufinansiranje:

18.254 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Mistral

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzetniku u proizvodnji putnih i ručnih torbi i sličnih proizvoda

32.140 evra

Učešće programa:

22.498 evra

Sufinansiranje:

9.642 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - Steel Gym Gornja Vrežina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzetniku koji se bavi proizvodnjom profesionalne bodibilding i fitnes opreme.

25.700 evra

Učešće programa:

18.500 evra

Sufinansiranje:

7.200 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi IT i komunikacijama - Softelm

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzetniku koji se bavi računarskim programiranjem.

20.200 evra

Učešće programa:

16.160 evra

Sufinansiranje:

4.040 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Active Factory Donja Vrežina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

18.600 evra

Učešće programa:

12.810 evra

Sufinansiranje:

5.790 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji materijala za električne instalacije - N & S Pro Nikola Tesla

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzetniku u proizvodnji materijala za električne instalacije.

45.480 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

15.480 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Soltis d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzeću koje se bavi računarskim programiranjem.

25.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

5.000 evra

Podrška preduzetniku u digitalnoj štampi na tekstilu - Wibbly Wobbly

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Podrška preduzetniku u digitalnoj štampi na tekstilu.

17.659 evra

Učešće programa:

13.741 evra

Sufinansiranje:

3.918 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Baria

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja.

18.732 evra

Učešće programa:

12.900 evra

Sufinansiranje:

5.832 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Tamtam Kids

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

20.114 evra

Učešće programa:

15.950 evra

Sufinansiranje:

4.164 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - His - Exact d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće.

25.340 evra

Učešće programa:

19.700 evra

Sufinansiranje:

5.640 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće - Lak Korak 97 NP d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće.

25.100 evra

Učešće programa:

17.570 evra

Sufinansiranje:

7.530 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - A La Turka

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

16.800 evra

Učešće programa:

13.440 evra

Sufinansiranje:

3.360 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Kora h k’o leb

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzetniku u proizvodnji hleba, svežeg peciva i kolača.

28.880 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

8.880 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Balta NP

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

54.000 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

24.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Code 72

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzetniku za proizvodnju odeće.

13.875 evra

Učešće programa:

10.867 evra

Sufinansiranje:

3.008 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Verna 2017

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

27.600 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

7.600 evra

Unapređenje poslovne infrastrukture u industrijskoj zoni „Zmič”

Poslovna infrastruktura

Paraćin

Izgradnja pristupnog puta, kanalizacione mreže i ulične rasvete u novom delu zone poboljšaće uslove poslovanja kako za postojeće tako i za nove investitore i omogućiti otvaranje novih radnih mesta, što će doprineti poboljšanju ukupnog kvaliteta života i životnog standarda stanovnika i stanovnica opštine Paracín.

357.400 evra

Učešće programa:

299.625 evra

Sufinansiranje:

57.775 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Hydromag d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Paraćin

Podrška preduzeću za obradu metala.

54.331 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

24.331 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskih materijala - Kameleon-Tape d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Paraćin

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskih materijala.

60.373 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

30.373 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Natura Gusto d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Paraćin

Podrška preduzeću za proizvodnju dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača.

35.600 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

15.600 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - D&D Wood

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Paraćin

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Izrada plana detaljne regulacije za logistički centar u Pirotu

PDR

Pirot

Izrada plana detaljne regulacije obezbediće planski osnov za izgradnju logističkog centra sa intermodalnim terminalom u Slobodnoj zoni Pirot, čime se omogućava integrisanje putnog i železničkog saobraćaja i brz transfer robe. Takođe će omogućiti povezivanje ovog terminala sa drugim intermodalnim čvorovima u jugoistočnoj Evropi i poboljšanje postojećih veza od industrijske zone u Pirotu do luka Burgas, Solun, Smederevo i Kostanca. Projektom će se omogućiti korišćenje ekoloških načina prevoza i smanjenje zagađenja i emisije ugljen-dioksida, što će doprineti očuvanju životne sredine.

16.400 evra

Učešće programa:

14.500 evra

Sufinansiranje:

1.900 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Krojačko trgovinska radnja Boban

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Pirot

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

22.785 evra

Učešće programa:

15.590 evra

Sufinansiranje:

7.195 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Boemska Potkovica d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Pirot

Podrška preduzeću za proizvodnju mesnih prerađevina.

32.060 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

12.060 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Promo-Nameštaj Pirot

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Pirot

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

15.800 evra

Učešće programa:

11.000 evra

Sufinansiranje:

4.800 evra

Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra

Lokalna infrastruktura

Požega

Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra obuhvatiće zamenu stolarije kako bi se poboljšala energetska efikasnost, renoviranje bine, kao i nabavku savremene opreme, dok će glavni ulaz biti pristupačan osobama sa invaliditetom. Tako će se kroz projekat stvoriti uslovi za razvoj i promociju kulture i sporta i povećati broj i kvalitet događaja i manifestacija koje se organizuju u opštini. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće izrađen i usvojen Pravilnik o korišćenju objekata i opreme.

193.162 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

43.162 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Slatka jesen

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Požega

Podrška preduzetniku u preradi i konzervisanju voća i povrća.

13.000 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

3.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Baš dobar burek

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Priboj

Podrška preduzetniku u proizvodnji hleba, svežeg peciva i kolača.

18.500 evra

Učešće programa:

14.800 evra

Sufinansiranje:

3.700 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - PR Proizvodnja nameštaja Otašević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Priboj

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

30.740 evra

Učešće programa:

20.300 evra

Sufinansiranje:

10.440 evra

Rekonstrukcija sportske sale u Osnovnoj školi „Branko Radičević“

Lokalna infrastruktura

Priboj

Rekonstrukcija sportske sale koja podrazumeva renoviranje svlačionica i toaleta, fasade, stolarije, enterijera, plafona i podova, kao i nabavku nove sportske opreme, omogućiće da 434 đaka, zajedno sa nastavnicima imaju časove fizičkog u bezbednom, adekvatnom i funkcionalnom objektu tokom cele školske godine.

95.457 evra

Učešće programa:

77.404 evra

Sufinansiranje:

18.053 evra

Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni Priboj

Poslovna infrastruktura

Priboj

Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove vodovodne i hidrantske mreže treba da doprinese unapređenju poslovne infrastrukture u Slobodnoj zoni Priboj tako što će obezbediti stabilno snabdevanje vodom i protivpožarnu zaštitu. Osam kompanija koje već posluju u Zoni kao i potencijalni novi investitori tako će imati adekvatne uslove za rad, a povećaće se ukupni investicioni i ekonomski potencijal Priboja.

349.668 evra

Učešće programa:

281.060 evra

Sufinansiranje:

68.608 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Hora-Tex

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Priboj

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

19.644 evra

Učešće programa:

15.705 evra

Sufinansiranje:

3.939 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - RB-Boka

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Priboj

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

12.608 evra

Učešće programa:

10.144 evra

Sufinansiranje:

2.464 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Sanatex 2014

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

14.284 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

4.284 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - M-1066

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

43.100 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

23.100 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Dantex 2015

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

18.360 evra

Učešće programa:

10.710 evra

Sufinansiranje:

7.650 evra

Rekonstrukcija sportske sale u Osnovnoj školi „Milosav Stiković“

Lokalna infrastruktura

Prijepolje

Rekonstrukcija i opremanje sportske sale u Osnovnoj školi„Milosav Stiković“ u Prijepolju obezbediće adekvatne uslove za sportske aktivnosti, kako za 629 đaka, tako i za širu zajednicu, decu predškolskog uzrasta, sportiste i osobe sa invaliditetom. U okviru aktivnosti usmerenih na primenu principa dobrog upravljanja kroz plan razvoja sporta uspostaviće se procedure za upotrebu objekta dok će posebna pažnja biti usmerena na ranjive grupe.

68.650 evra

Učešće programa:

56.772 evra

Sufinansiranje:

11.878 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Turbo Motor

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Podrška preduzeću za proizvodnju opreme za čišćenje snega.

28.160 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

8.160 evra

Rekonstrukcija sistema grejanja i centralne kuhinje u vrtiću „Radost“

Lokalna infrastruktura

Prokuplje

Rekonstrukcija sistema grejanja i centralne kuhinje u vrtiću „Radost“, jednom od četiri objekta u okviru predškolske ustanove „Neven“, pružiće bolje uslove za boravak i rad za ukupno 903 deteta i 99 zaposlenih, tako što će se obezbediti kvalitetnija priprema, snabdevanje i distribucija hrane u sva četiri vrtića.

260.011 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

110.011 evra

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska Reka

Lokalna infrastruktura

Raška

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka poboljšaće uslove života više od 100 porodica, uključujući 30 romskih porodica. Projekat će unaprediti pružanje komunalnih usluga kao i zaštitu životne sredine, a sve otpadne vode iz naselja biće prikupljene i povezane sa postojećim kanalizacionim sistemom, dok će opština pripremiti i usvojiti odluku o besplatnim priključcima na kanalizaciju za romske porodice.

334.627 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

184.627 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Planinsko Blago d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Raška

Podrška preduzeću za preradu i konzervisanje voća i povrća.

31.500 evra

Učešće programa:

22.200 evra

Sufinansiranje:

9.300 evra

Izrada plana detaljne regulacije Draganići

PDR

Raška

Planom detaljne regulacije uspostaviće se uslovi za korišćenje zemljišta, parcelisanje područja i izgradnju komunalne infrastrukture što će zainteresovanim investitorima omogućiti izgradnju objekata dok će lokalna samouprava u budućnosti moći da uspostavi održivo upravljanje područjem.

21.000 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Rekonstrukcija Doma kulture

Lokalna infrastruktura

Rekovac

Rekonstrukcija Doma kulture, koja podrazumeva renoviranje sanitarnog bloka, nabavku novog nameštaja i opreme za izložbeni prostor, obezbediće adekvatne uslove za organizovanje privrednih, kulturnih i turističkih aktivnosti, čime će se povećati konkurentnost lokalne ruralne ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. Projekat posebno treba da doprinese promociji proizvođača vina i grožđa i preduzetnica iz opštine, kao i njihovih tradicionalnih lokalnih proizvoda, doprinoseći tako očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

88.111 evra

Učešće programa:

72.192 evra

Sufinansiranje:

15.919 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture (osvetljenja) u Industrijskom parku Smederevo

Poslovna infrastruktura

Smederevo

Projekat predviđa izgradnju dve nove trafostanice koje će povećati kapacitet i omogućiti stabilnu isporuku električne energije preduzećima koja već posluju u zoni, kao i potencijalnim investitorima. Instaliranjem LED osvetljenja, video-nadzora i protivpožarnog sistema, postići će se efikasna upotreba energije i ostvariće se uštede u troškovima održavanja, što će povećati atraktivnost zone kao i interesovanje novih preduzeća za ulaganje.

325.602 evra

Učešće programa:

276.090 evra

Sufinansiranje:

49.512 evra

Izrada izvođačkog projekta za izgradnju primarne vodovodne mreže u industrijskoj zoni u Smederevu

Tehnička dokumentcija

Smederevo

Izrada tehničke dokumentacije za primarnu vodovodnu mrežu omogućiće izgradnju i na taj način ispuniti ključne preduslove, uključujući vodosnabdevanje, sanitarnu i protivpožarnu zaštitu, neophodne za privlačenje novih investitora i razvoj preduzeća koja već posluju u zoni.

27.614 evra

Učešće programa:

23.454 evra

Sufinansiranje:

4.160 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Agroprerada d.o.o. Mala Krsna

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Smederevo

Podrška preduzeću za preradu voća i povrća.

44.520 evra

Učešće programa:

29.400 evra

Sufinansiranje:

15.120 evra

Unapređenje energetske efikasnosti i bezbednosti u vrtiću „Veseli cvetovi“

Lokalna infrastruktura

Smederevo

Rekonstrukcija postojećeg sistema grejanja, ugradnja protivpožarne opreme i kuhinjskih uređaja poboljšaće uslove za boravak i rad 350 dece i 38 zaposlenih u vrtiću „Veseli cvetovi“. U okviru aktivnosti usmerenih na primenu principa dobrog upravljanja biće donet Pravilnik o korišćenju i održavanju instalacija i opreme.

87.628 evra

Učešće programa:

72.585 evra

Sufinansiranje:

15.043 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskih materijala - Loom of Fruit d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Smederevska Palanka

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskih materijala.

68.640 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

48.640 evra

Rekonstrukcija vodovodne mreže i razvoj turizma

Poslovna infrastruktura

Sokobanja

Rekonstrukcijom postrojenja za preradu pitke vode „Carina" i izgradnjom 2.722 m nove primarne vodovodne mreže povećaće se količine vode, smanjiti gubici i omogućiti stabilno i kontinuirano vodosnabdevanje tokom cele godine kako stanovništva, tako i preduzeća i turista. Pored toga, kroz projekat će biti obezbeđeni kapaciteti za priključenje na vodovodnu infrastrukturu koji su neophodni za funkcionisanje hotela.

888.628 evra

Učešće programa:

748.679 evra

Sufinansiranje:

139.949 evra

Podrška mlekari - Porodična mlekara Veličković

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Surdulica

Podrška mlekari.

79.316 evra

Učešće programa:

50.000 evra

Sufinansiranje:

29.316 evra

Plan detaljne regulacije Hotel na Vlasini sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

PDR

Surdulica

Izrada plana detaljne regulacije jasno će identifikovati trenutni prostorni razvoj i utvrditi buduću namenu obuhvaćenog područja, koje je Vlada Srbije proglasila zaštićenim prirodnim dobrom I kategorije, tj. predelom izuzetnih odlika. Plan će takođe definisati namenu zemljišta i aktivnosti koje treba da doprinesu razvoju turističkog potencijala ove oblasti, dok će posebna pažnja biti usmerena na zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnog nasleđa.

29.739 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

14.739 evra

Rekonstrukcija i opremanje objekta mesne zajednice (zadružnog doma) u selu Dugojnica

Lokalna infrastruktura

Surdulica

Rekonstrukcijom objekta mesne zajednice lokalno stanovništvo će imati objekat adekvatan za društvene i kulturne aktivnosti i obuke u oblasti poljoprivrede, čime će se doprineti poboljšanju društvenog života i ekonomskog razvoja. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja stanovnici i stanovnice će učestvovati u upravljanju objektom i njegovom korišćenju.

80.258 evra

Učešće programa:

68.207 evra

Sufinansiranje:

12.051 evra

Renoviranje Doma kulture u selu Kušiljevo

Lokalna infrastruktura

Svilajnac

Renoviranjem doma kulture u selu Kušiljevo, koje će obuhvatiti rekonstrukciju krova, fasade, enterijera i izgradnju novih sanitarnih čvorova, obezbediće se uslovi za organizovanje kulturnih i edukativnih programa, koncerata i drugih društvenih dešavanja, što je posebno značajno za 800 dece i mladih koji čine 35 odsto ukupnog stanovništva koje živi u selu. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće donet Pravilnik o korišćenju doma kulture kao javne ustanove.

183.657 evra

Učešće programa:

149.863 evra

Sufinansiranje:

33.794 evra

Izgradnja pristupnog puta i komunalne infrastrukture u „Novoj poslovnoj zoni"

Poslovna infrastruktura

Svilajnac

Infrastrukturno opremanje industrijske zone „Nova poslovna zona", koje podrazumeva izgradnju pristupnih puteva i komunalne infrastrukture (vodosnabdevanje, kanalizacija i snabdevanje električnom energijom), stvoriće uslove za potencijalne investitore i pružiti podršku opštini Svilajnac u naporima da ispuni obaveze prema postojećim investitorima koje se odnose na obezbeđivanje poslovne infrastrukture. Projekat tako treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju životnog standarda stanovništva u Svilajncu i Pomoravskom okrugu.

246.401 evra

Učešće programa:

200.400 evra

Sufinansiranje:

46.001 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Free Selection

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Svrljig

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

40.382 evra

Učešće programa:

26.667 evra

Sufinansiranje:

13.715 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u Severozapadnoj radnoj zoni

Poslovna infrastruktura

Šabac

Radovi na komunalnoj infrastrukturi na 75 ha površine u Severozapadnoj radnoj zoni obuhvataju izgradnju vodovodne mreže, fekalne i kišne kanalizacije, kao i putnu vezu sa državnim putem Šabac-Sremska Mitrovica. Novoizgrađena infrastruktura će direktno uticati na poboljšanje uslove za rad postojećih preduzeća i povećati interesovanje novih investitora za ulaganje u zonu.

870.445 evra

Učešće programa:

710.360 evra

Sufinansiranje:

160.085 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju predmeta od plastike i papira - Kartolend d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Podrška preduzeću za proizvodnju papira i kartona i ambalaža od papira i kartona.

24.000 evra

Učešće programa:

16.000 evra

Sufinansiranje:

8.000 evra

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma

Lokalna infrastruktura

Šabac

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma, koja obuhvata unutrašnje, elektro i mašinske radove, rekonstrukciju sistema za grejanje i fasadu, obezbediće bolje uslove za sportske aktivnosti, kao i da sportske organizacije u gradu imaju svoje prostorije, dok će takođe doprineti razvoju turističkog potencijala grada.

249.419 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

99.419 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Corten Art d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Podrška preduzeću za obradu metala.

18.512 evra

Učešće programa:

14.240 evra

Sufinansiranje:

4.272 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Mlin Union MB Slepčević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Podrška preduzetniku u proizvodnji mlinskih proizvoda.

20.180 evra

Učešće programa:

16.100 evra

Sufinansiranje:

4.080 evra

Izrada plana detaljne regulacije Radne zone 4 Topola

PDR

Topola

Izradom plana detaljne regulacije stvoriće se planski osnov za infrastrukturno opremanje zone, što uključuje projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže, obilaznice i mreže ulica, čime se omogucáva pristup svakoj parceli i izdavanje građevinskih dozvola. Na taj način cé se obezbediti uslovi za privlačenje investitora.

12.370 evra

Učešće programa:

11.133 evra

Sufinansiranje:

1.237 evra

Izrada izvođačkog projekta za sekundarnu mrežu za navodnjavanje

Tehnička dokumentcija

Topola

Izradom tehničke dokumentacije za II fazu sekundarne mreže za navodnjavanje, koja pokriva 300 ha, stvoriće se uslovi da 80 proizvođača u selima Vinča i Plaskovac bude priključeno na sistem. Kako sistem za navodnjavanje treba da osigura kontinuiranu količinu i kvalitet proizvoda malih porodičnih voćarskih preduzeća iz opštine, povećaće se njihova proizvodnja i prodaja, kao i tržišni udeo na domaćim i stranim tržištima uz otvaranje novih radnih mesta.

48.913 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

18.913 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - Mina dizajn d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Trgovište

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće.

25.652 evra

Učešće programa:

19.998 evra

Sufinansiranje:

5.654 evra

Izgradnja kanalizacione mreže Trgovište–Žabljak

Lokalna infrastruktura

Trgovište

Izgradnja kanalizacione mreže u dužini od 1,316 metara u naselju Žabljak i povezivanje sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, doprineće poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva kroz unapređenje sanitarnih i ekoloških prilika. U naselju Žabljak 27 domaćinstava će se priključiti na kanalizaciju, a Javno komunalno preduzeće će povećati prihode kroz naplatu za pet odsto.

179.613 evra

Učešće programa:

149.132 evra

Sufinansiranje:

30.481 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Relja II

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Trgovište

Podrška preduzetniku u sakupljanju i obradi šumskih plodova.

26.308 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.308 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta - Šomi 97 Planinica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Trstenik

Podrška preduzetniku u obradi drveta.

20.400 evra

Učešće programa:

16.320 evra

Sufinansiranje:

4.080 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - DIN TIM d.o.o. Lopaš

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Trstenik

Podrška preduzeću za obradu drveta.

28.620 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

8.620 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - Sadović-M Ribariće

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Tutin

Podrška preduzetniku u obradi metala.

52.900 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

32.900 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - Biser SS-2016

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Tutin

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće.

15.550 evra

Učešće programa:

10.600 evra

Sufinansiranje:

4.950 evra

Izgradnja kišne kanalizacije u poslovnoj zoni Krčagovo

Poslovna infrastruktura

Užice

Završetak komunalne infrastrukture za odvođenje atmosferskih voda u poslovnoj zoni Krčagovo treba da doprinese da postojeća preduzeća budu zaštićena od mogućih poplava i da im obezbedi bolje uslove za poslovanje. To će istovremeno unaprediti uslove za nova ulaganja u ovu poslovnu zonu što će dovesti do novih investicija i radnih mesta.

511.081 evra

Učešće programa:

426.933 evra

Sufinansiranje:

84.148 evra

Izrada plana detaljne regulacije za lokaciju Stari Grad u Užicu

PDR

Užice

Izradom plana detaljne regulacije doprineće se revitalizaciji, zaštiti, predstavljanju i ekonomskoj valorizaciji ovog kulturnog nasleđa, koje će se istovremeno povezati sa drugim značajnim lokalitetima kao što su stara hidroelektrana, kanjon reke Đetinje i obližnje turističke lokacije (Mokra Gora, Tara, Zlatibor). Tako će se doprineti unapređenju turističke ponude Zlatiborskog regiona i privući investicije u ovoj oblasti.

34.600 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

19.600 evra

Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta

Lokalna infrastruktura

Užice

Rekonstrukcija sistema za grejanje i ventilaciju i zamena stolarije obezbediće bolje uslove za zaposlene u pozorištu i publiku, a doprineće uspostavljanju održivog i energetski efikasnog sistema u ovoj javnoj ustanovi kulture. Takođe, smanjiće se troškovi grejanja, kao i zagađenja vazduha, što je jedan od najvećih problema Užica tokom zime.

224.852 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

74.852 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala- MC Stark

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Užice

Podrška preduzetniku u obradi metala.

27.369 evra

Učešće programa:

18.074 evra

Sufinansiranje:

9.295 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji artikala od papira i plastike - Neoflex Tape

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Valjevo

Podrška preduzetniku u proizvodnji kancelarijskih predmeta od papira.

44.801 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

24.801 evra

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Bair

Lokalna infrastruktura

Valjevo

Izgradnja 893 metra nove kanalizacione mreže u gradskom romskom naselju Bair, koje beleži ubrzani rast, poboljšaće uslove života za oko 2.000 Roma i Romkinja kao i rad 24 lokalna preduzeća koja posluju u centralnom delu Valjeva. Otpadne vode će se preusmeriti u postrojenje za prečišćavanje u Valjevu, dok će projekat doprineti i boljoj zaštiti životne sredine kroz smanjenje ispuštanja štetnih materija u zemljište i podzemne vode.

234.310 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

84.310 evra

Izrada plana detaljne regulacije za turističko-sportsku zonu Velika Morava

PDR

Velika Plana

Izradom plana detaljne regulacije definisaće se namena zemljišta i omogućiti kontrolisano, održivo i pravilno korišćenje prostora. Obala Velike Morave, valorizovana i očuvana na ovaj način povećaće turistički potencijal i podstací ekonomske aktivnosti.

21.140 evra

Učešće programa:

15.000 evra

Sufinansiranje:

6.140 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Karađorđe”

Lokalna infrastruktura

Velika Plana

Zamena stolarije i termoizolacija fasade, uz postavljanje novog poda, poboljšaće uslove za obrazovanje 236 dece u Osnovoj školi „Karađorđe“ u Velikoj Plani, kao i uslove rada za 65 zaposlenih. Pored toga, lokalni sportski klubovi i udruženja koja koriste školske prostorije imaće unapređene uslove za bavljenje sportskim aktivnostima, a budući da će se rekonstrukcija izvršiti u skladu sa principima energetske efikasnosti, smanjiće se potrošnja energije i nivo zagađenja u opštini.

135.385 evra

Učešće programa:

110.960 evra

Sufinansiranje:

24.425 evra

Izrada plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora turističkog puta i pešačko-biciklističke staze duž obale Dunava i Srebrnog jezera

PDR

Veliko Gradište

Izrada plana detaljne regulacije, koja pokriva područje od oko 80ha, obezbedicé unapređene uslove za ulaganja u turističku infrastrukturu, uključujucí turistički put i pešačke i biciklističke staze duž Dunava i Srebrnog jezera. Planska dokumentacija će takođe omogucíti proširivanje turističke ponude i bolji pristup mestima sa kulturno-istorijskim nasleđem u Velikom Gradištu, kao i njihovo očuvanje i valorizaciju.

16.660 evra

Učešće programa:

14.990 evra

Sufinansiranje:

1.670 evra

Izrada izvođačkog projekta za infrastrukturno opremanje industrijske zone

Tehnička dokumentcija

Vladičin Han

Izradom tehničke dokumentacije za komunalno opremanje industrijske zone u Vladičinom Hanu regulisaće se uslovi za izgradnju, a lokalna samouprava će moći da ponudi parcele novim potencijalnim investitorima, što će zatim stvoriti mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.

15.755 evra

Učešće programa:

12.305 evra

Sufinansiranje:

3.450 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće - Matid Obuća d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vladičin Han

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće.

56.250 evra

Učešće programa:

35.000 evra

Sufinansiranje:

21.250 evra

Rekonstrukcija Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo

Lokalna infrastruktura

Vladičin Han

Rekonstrukcija Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, koja će obuhvatiti sistem za grejanje i ventilaciju i proširenje biblioteke, obezbediće uslove za organizaciju različitih kulturnih događaja, a kroz unapređenje energetske efikasnosti smanjiće se tekući troškovi i omogućiti ulaganje ušteđenih sredstava u kulturu. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće donet Pravilnik o korišćenju prostorija i povećaće se učešće stanovnika i stanovnica u kreiranju kulturnih politika u opštini.

180.222 evra

Učešće programa:

143.555 evra

Sufinansiranje:

36.667 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Mittel Astra

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vladičin Han

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja.

45.670 evra

Učešće programa:

32.110 evra

Sufinansiranje:

13.560 evra

Izrada plana detaljne regulacije za radne zone Stajkovce i Gložane

PDR

Vlasotince

Plan detaljne regulacije treba da omogući brži ekonomski razvoj opštine i skrati proceduru izbora odgovarajućih lokacija za domacé i strane investitore, naročito za one koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kroz izradu plana, koji obuhvata područje površine 60 ha, radne zone Stajkovce i Gložane trebalo bi da budu infrastrukturno opremljene kao i da se obezbede uslovi za poslovanje 50 malih i srednjih preduzeća koja mogu da zaposle između 1.000 i 1.500 novih radnika.

17.028 evra

Učešće programa:

14.910 evra

Sufinansiranje:

2.118 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - X-AL Plast Trade

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vrnjačka Banja

Podrška preduzetniku u proizvodnji PVC i aluminijumske stolarije.

16.640 evra

Učešće programa:

12.800 evra

Sufinansiranje:

3.840 evra

Izrada plana detaljne regulacije za banjskoturistički kompleks Nikolićevo

PDR

Zaječar

Izradom plana detaljne regulacije treba da se uspostavi planski osnov za razvoj banjskog centra i stvore prilike za podsticanje ekonomskih aktivnosti u naselju Nikolićevo. To će doprineti širem razvoju turizma na području grada Zaječara i promociji regionalnih prirodnih i kulturnih resursa.

20.092 evra

Učešće programa:

14.290 evra

Sufinansiranje:

5.802 evra

Rekonstrukcija i opremanje Centra za socijalni rad

Lokalna infrastruktura

Žabari

Rekonstrukcija podova, krova, toaleta, instalacija, sistema grejanja, zamena stolarije i nabavka potrebne opreme i nameštaja, stvoriće uslove za pružanje unapređenih socijalnih usluga ranjivim grupama stanovništva, najviše deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama. Aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja trebalo bi da doprinesu unapređenju lokalne politike za socijalnu inkluziju i podršku deci i mladima sa invaliditetom

79.872 evra

Učešće programa:

66.285 evra

Sufinansiranje:

13.587 evra

Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Žagubica

Lokalna infrastruktura

Žagubica

Rekonstrukcija sistema grejanja i ventilacije u Domu zdravlja Žagubica, koji je osnovan 1954. godine, obezbediće bolje uslove rada za 100 zaposlenih, dok oko 9.600 pacijenata kojima je na godišnjem nivou potrebna medicinska nega u ovom centru, neće morati da putuju u Petrovac na Mlavi ili Požarevac već će imati unapređene, kvalitetne zdravstvene usluge u svojoj opštini. Pored toga, novi sistem grejanja smanjiće tekuće troškove i omogucíti uštedu u opštinskom budžetu.

103.178 evra

Učešće programa:

86.800 evra

Sufinansiranje:

16.378 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Bosanac - 95 Držanovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Žitorađa

Podrška preduzeću za obradu drveta.

15.010 evra

Učešće programa:

12.000 evra

Sufinansiranje:

3.010 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi arhitektonskom delatnošću - ARCHITECTURAL ID Pejkovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Žitorađa

Podrška preduzetniku koji se bavi arhitektonskom delatnošću.

20.600 evra

Učešće programa:

14.000 evra

Sufinansiranje:

6.600 evra

Izgradnja sportskog parka na otvorenom na Zlatiboru

Lokalna infrastruktura

Čajetina

Izgradnjom sportskog parka na otvorenom u centralnom delu Zlatibora, jezero, teniski tereni i bazen biće povezani u jedan funkcionalni sportski kompleks otvoren za široku javnost. To će pružiti uslove da lokalno stanovništvo, uključujući i 2.632 dece i omladine, kao i turisti, mogu da se bave sportskim aktivnostima i kvalitetno provode slobodno vreme.

142.407 evra

Učešće programa:

115.515 evra

Sufinansiranje:

26.892 evra

Izrada plana detaljne regulacije za područje kružnog toka Tić Polje, Zlatibor

PDR

Čajetina

Izradom plana detaljne regulacije za područje kružnog toka Tić Polje, Zlatibor, stvoriće se preduslovi za policentrični razvoj planine Zlatibor i poboljšaće se pristup turističkim lokacijama. To treba da doprinese povećanju nivoa ekonomskih aktivnosti, a odgovoriće se i na potrebe sve većeg broja potencijalnih investitora.

15.360 evra

Učešće programa:

10.476 evra

Sufinansiranje:

4.884 evra

Dogradnja I povezivanje sistema za vodosnabdevanja „Pusta reka” sa sistemom za vodosnabdevanje u selu Belotinac

Lokalna infrastruktura

Doljevac

Dogradnja 2.460 metara sistema za vodosnabdevanja „Pusta reka" i povezivanje sa niškim sistemom omogućiće da svih 5.154 stanovnika i stanovnica sela Malošište, Čapljinac, Belotinac i Klisura, kao i privredni subjekti koji rade u opštini imaju pristup ispravnoj vodi za piće. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja, biće donet i usvojen Pravilnik o uslovima i načinu priključenja na vodovodni sistem koji će primenjivati Javno komunalno preduzeće.

270.147 evra

Učešće programa:

150.000 evra

Sufinansiranje:

120.147 evra

Izvođački projekat izgradnje primarne vodovodne mreže u radno-poslovnoj zoni u Malošištu

Tehnička dokumentcija

Doljevac

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju primarne vodovodne mreže omogućiće dalji razvoj poslovanja u radno-poslovnoj zoni u Malošištu i doprineti višem standardu i kvalitetu života lokalnog stanovništva.

23.000 evra

Učešće programa:

19.190 evra

Sufinansiranje:

3.810 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Woodmania

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preševo

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

24.000 evra

Učešće programa:

19.200 evra

Sufinansiranje:

4.800 evra

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Socijalna inkluzija

Preševo

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik kroz angažovanje šest asistenata/kinja u nastavi u školskoj 2018/2019. koji pružaju podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu. Devetoro nastavnika/ca imaće podršku u izvođenju nastave srpskog za oko 750 učenika.

37.178 evra

Učešće programa:

37.178 evra

Sufinansiranje:

-

Izrada Plana detaljne regulacije industrijske zone Istok

PDR

Rača

Izradom plana detaljne regulacije za radnu zonu Istok, koja pokriva površinu od 39 ha, obezbediće se odgovarajući kapaciteti za poslovanje do 20 novih investitora, uglavnom malih preduzeća koja u proseku zapošljavaju od 35 do 50 ljudi, što znači da planska dokumentacija može da doprinese otvaranju 1.000 novih radnih mesta.

11.700 evra

Učešće programa:

9.600 evra

Sufinansiranje:

2.100 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Hami Taj

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Sjenica

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće.

26.000 evra

Učešće programa:

20.000 evra

Sufinansiranje:

6.000 evra

Završetak izgradnje novog vrtića

Lokalna infrastruktura

Sjenica

Završetak izgradnje novog vrtića „Maslačak“ obezbediće uslove za boravak za više od 200 dece, čime će se udvostručiti trenutni smeštajni kapaciteti vrtića. Na taj način će se rešiti pitanje duge liste čekanja na mesto u vrtiću u Sjenici, jednoj od šest lokalnih samouprava u Srbiji koje beleže pozitivni prirodni priraštaj, dok će zaposleni u vrtiću imati bolje uslove rada uz otvaranje najmanje tri nova radna mesta.

212.672 evra

Učešće programa:

149.900 evra

Sufinansiranje:

62.772 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju predmeta od plastike i papira - Jum-Hek

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Sjenica

Podrška preduzeću za proizvodnju PET ambalaža za mlečne proizvode.

17.300 evra

Učešće programa:

11.900 evra

Sufinansiranje:

5.400 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Stajić Dekor

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

17.680 evra

Učešće programa:

13.600 evra

Sufinansiranje:

4.080 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Nanin recept s juga

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Podrška preduzetniku u preradi i konzervisanje voća i povrća.

13.350 evra

Učešće programa:

10.680 evra

Sufinansiranje:

2.670 evra

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju multimedijalnog poslovnog centra

Tehnička dokumentcija

Vranje

Izradom tehničke dokumentacije stvoriće se uslovi za rekonstrukciju multimedijalnog poslovnog centra koji će, kada bude završen, pružati podršku preduzećima, promovisati investicione potencijale Vranja i regiona i značajno doprineti razvoju turizma, posebno kongresnog i kulturnog.

62.980 evra

Učešće programa:

30.000 evra

Sufinansiranje:

32.980 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta - K-Prom

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Podrška preduzetniku u proizvodnji građevinske stolarije i elemenata.

22.350 evra

Učešće programa:

15.630 evra

Sufinansiranje:

6.720 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Sve opštine

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

212.000 evra

Učešće programa:

212.000 evra

Sufinansiranje:

-