EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Šta radimo

Šta radimo

EU PRO je usmeren na tri ključna rezultata - unapređenje konkurentnosti preduzeća, poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje socijalne kohezije i inkluzije.

Projekti u okviru programa biće odabrani putem javnih poziva, i u najvećoj meri će se sprovoditi u skladu sa metodologijom dodele bespovratnih sredstava. Na ovaj način korisnici/ce sredstava imaju punu kontrolu nad realizacijom projekta, dok implementacioni partner UNOPS prati sprovođenje i pruža tehničku podršku.