EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Aleksandrovac

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 219

Aktivnih preduzetnika - 887

24.912


Broj stanovnika
h-money

34.390


Prosečna zarada

387


Površina
Aleksandrovac

1


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

28.141 evra

22.141 evra

(79% EU PRO)

6.000 evra

(21% sufinansiranje)

26.000 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Ped Process d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću za preradu metala.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-