EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Aranđelovac

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 471

Aktivnih preduzetnika - 1507

44.516


Broj stanovnika
h-money

41.816


Prosečna zarada

376


Površina
Aranđelovac

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

20.141 evra

17.141 evra

(85% EU PRO)

3.000 evra

(15% sufinansiranje)

-
20.141 evra

Izrada plana detaljne regulacije kompleksa spomenika prirode pećina Risovača

PDR

Planom detaljne regulacije za pećinu Risovača omogućiće se valorizacija potencijala ove lokacije, definisaće se planski osnov za zaštitu, razvoj, predstavljanje i rekonstrukciju prirodnog i kulturnog nasleđa. Na taj način doprineće se stvaranju povoljnih ekonomskih uslova za privlačenje investicija u oblasti turizma u Aranđelovcu i Šumadijskom okrugu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.000 evra

15.000 evra

3.000 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-