EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Babušnica

Južna i istočna Srbija - Pirotski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 55

Aktivnih preduzetnika - 255

10.933


Broj stanovnika
h-money

38.144


Prosečna zarada

529


Površina
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica

-


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

179.311 evra

149.091 evra

(83% EU PRO)

30.220 evra

(17% sufinansiranje)

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

177.170 evra

Rekosntrukcija Doma kulture

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija kotlarnice koja će poboljšati sistem grejanja i renoviranje glavnog hola obezbediće punu funkcionalnost Doma kulture, što će doprineti bogatijem kulturnom sadržaju i privući veći broj turista. Dodatno će se smanjiti troškovi održavanja kao i nivo zagađenja vazduha u opštini, dok će se kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja izraditi pravilnik o upravljanju i kreiranju kulturnog sadržaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

177.170 evra

146.950 evra

30.220 evra