EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Babušnica

Južna i istočna Srbija - Pirotski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 55

Aktivnih preduzetnika - 255

10.933


Broj stanovnika
h-money

38.144


Prosečna zarada

529


Površina
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

3


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

209.074 evra

178.854 evra

(86% EU PRO)

30.220 evra

(14% sufinansiranje)

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

206.933 evra

Rekonstrukcija Doma kulture

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija kotlarnice koja će poboljšati sistem grejanja i renoviranje glavnog hola obezbediće punu funkcionalnost Doma kulture, što će doprineti bogatijem kulturnom sadržaju i privući veći broj turista. Dodatno će se smanjiti troškovi održavanja kao i nivo zagađenja vazduha u opštini, dok će se kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja izraditi pravilnik o upravljanju i kreiranju kulturnog sadržaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

177.170 evra

146.950 evra

30.220 evra

Organska zona

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Lužničke rukotvorine – Ženski etno-centar“

Partner na projektu: Udruženje „Caribrod“, Opština Dimitrovgrad, Opština Babušnica

Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih lica (naročito žena) iz seoskih sredina u opštinama Babušnica i Dimitrovgrad, koje podrazumeva pružanje obuke i opreme za pokretanje organske poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, razvojem i promovisanjem korporativnih poklona biće obezbeđeno plasiranje njihovih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.928 evra

14.928 evra

-

Za bolje sutra

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje Roma „Zora“ Babušnica

Ekonomsko osnaživanje Romkinja obezbeđivanjem podsticaja za pokretanje proizvodnje u staklenicima i stvaranjem sveobuhvatne baze podataka o konkretnim potrebama romske zajednice u oblastima socijalne zaštite, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja, a u cilju planiranja budućih mera za rešavanje utvrđenih problema.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.835 evra

14.835 evra

-