EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Bojnik

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 32

Aktivnih preduzetnika - 267

10.427


Broj stanovnika
h-money

32.363


Prosečna zarada

264


Površina
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Bojnik

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

1.265.506 evra

1.039.591 evra

(82% EU PRO)

225.915 evra

(18% sufinansiranje)

-
1.265.506 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u agrobiznis zoni u Kosančiću

Poslovna infrastruktura

Izgradnja infrastrukture u novoj agrobiznis zoni u Kosančiću, koja podrazumeva izgradnju pristupnog puta, vodovoda, kanalizacije, snabdevanja električnom energijom i telekomunikacione infrastrukture, trebalo bi da stvori uslove za privlačenje investicija i razvoj novih preduzeća, kao i povećanje sadašnje poljoprivredne proizvodnje. Na taj način projekat treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta za stanovnike i stanovnice opštine koji se pretežno bave poljoprivredom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.219.300 evra

1.000.000 evra

219.300 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj turističkog potencijala kroz regionalni GIS

Uvođenje i razvoj GIS-a

Postojeći GIS u Leskovcu poslednji put je ažuriran 2016. godine unošenjem informacija o braunfild i grinfild lokacijama. Nova GIS aplikacija će omogućiti detaljno predstavljanje značajnog kulturnog i prirodnog nasleđa Leskovca i Bojnika kao dela turističke ponude koja će doprineti razvoju lokalnog turizma. Kroz ovaj međuopštinski projekat, postojeće hardverske, komunikacione i softverske strukture u Leskovcu će biti korišćene zajednički.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.065 evra

37.450 evra

6.615 evra

-