EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Boljevac

Južna i istočna Srbija - Zaječarski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 88

Aktivnih preduzetnika - 223

11.761


Broj stanovnika
h-money

37.365


Prosečna zarada

828


Površina
Boljevac
Boljevac
Boljevac
Boljevac

1


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

241.665 evra

144.459 evra

(60% EU PRO)

97.206 evra

(40% sufinansiranje)

88.500 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - MGM Wood Point d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću za prereadu drveta i proizvodnju peleta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

88.500 evra

20.000 evra

68.500 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

151.024 evra

Izgradnja kanalizacione mreže na desnoj obali reke Arnaute

Lokalna infrastruktura

Izgradnja 971 metra primarne i sekundarne kanalizacione mreže na desnoj obali reke Arnaute omogućiće da se 96 domaćinstava priključi na kanalizacionu mrežu, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva kroz unapređenje higijenskih uslova u ovom delu opštine. Takođe, smanjiće se zagađenja životne sredine i unaprediti sistem upravljanja otpadnim vodama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

151.024 evra

122.318 evra

28.706 evra