EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Bor

Južna i istočna Srbija - Borski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 467

Aktivnih preduzetnika - 1095

46.379


Broj stanovnika
h-money

50.052


Prosečna zarada

856


Površina
Bor

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

2


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

42.373 evra

42.373 evra

(100% EU PRO)

-

(0% sufinansiranje)

10.480 evra

Podrška Tehničkom fakultetu Bor: B.V.U.M. – budi vlasnik uspešnog MSP (eng. B.O.S.S.)

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Glavni cilj ovog projekta je jačanje sposobnosti preduzetnika za uspešno vođenje posla. Obuka predviđa tri radionice i uključuje četiri modula: marketing, operacije, komunikacija i finansije. Stručni tim će razmotriti svaku delatnost pojedinačno i zajedno sa preduzetnicima pronaći prilagođena rešenja za identifikovana pitanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.480 evra

10.480 evra

-

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

29.752 evra

Edukacijom do emancipacije

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Village“ – Pokret za razvoj Istočne Srbije

Partner na projektu: Udruženje Vlaha „Primovara“, selo Zlot, Mesna zajednica sela Brestovca, Web tim „Bor 030“, Folklorni ansambl „Đido“, selo Brestovac, Društvo mladih istraživača Bor

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese socijalnoj koheziji i inkluziji nezaposlenih žena, naročito onih iz seoskih sredina oko Bora. Žene će učestvovati u obuci kojom će se unaprediti njihovo znanje i veštine od značaja za turističku delatnost, a time i njihov društveno-ekonomski položaj i doprinos razvoju seoskog i lokalnog turizma. Organizacije nadležne za razvoj sela i turizma učestvovaće u studijskom putovanju koje će unaprediti njihovo znanje o najboljim načinima da podrže pokretanje biznisa i poboljšaju turističku ponudu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.791 evra

14.791 evra

-

Mobilisanje resursa u cilju inkluzije marginalizovanih i osetljivih grupa uz jačanje socijalne kohezije u Boru

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Kokoro“ Bor

Partner na projektu: Centar za socijalni rad Bor

Unapređenje pristupa obrazovanju i obezbeđivanje boljih karijernih mogućnosti marginalizovanim mladima u Boru radi povećanja njihove zapošljivosti. Ovo će se postići organizovanjem dopunskih časova i kurseva profesionalne orijentacije, savetovanjem mladih, osnaživanjem roditelja/staratelja da deci pružaju podršku u nastavku školovanja i odabiru zanimanja, podsticanjem međusektorske saradnje institucija što rade sa decom kojoj je potrebna pomoć.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.961 evra

14.961 evra

-