EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Bujanovac

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 244

Aktivnih preduzetnika - 981

37.867


Broj stanovnika
h-money

33.814


Prosečna zarada

461


Površina
Bujanovac

5


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

5


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

480.061 evra

304.532 evra

(63% EU PRO)

175.529 evra

(37% sufinansiranje)

112.157 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju papira i kartona – Roto papir plus d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom talasastog papira i kartona i papira za pakovanje. Bespovratna pomoć će se iskoristiti za kupovinu električnog viljuškara radi unapređenja rukovanja gotovim proizvodima i sirovinama, što će pak dovesti do otvaranja dva nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje podrške talentovanim đacima lokalnih škola, kao i donacije za rekonstrukciju puta u obližnjem selu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.200 evra

20.000 evra

7.200 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji mlečnih proizvoda – Domaća mlekara „Maj plus“ Drežnica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi preradom mleka i proizvodnjom sira i pavlake i poseduje sertifikat HACCP. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku mašine za proizvodnju sira i pasterizatora za mleko, što će omogućiti otvaranje tri nova radna mesta odmah i još pet u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju proizvoda lokalnom vrtiću, domu učenika, sigurnoj kući i prihvatnom centru za izbeglice i migrante.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.000 evra

16.500 evra

5.500 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji raznih artikala – L&M Lens

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi popravkom naočara i nabaviće savremenu opremu za obradu i instalaciju stakala za naočare u cilju proširenja asortimana proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta, a potom još dva. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će preduzetnik sprovoditi obuhvataju donaciju trenerki lokalnom rukometnom klubu, kao i naočara romskoj deci iz socijalno ugroženih porodica koja pohađaju lokalnu osnovnu školu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.800 evra

13.500 evra

3.300 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta – Mateja pelet d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ovo preduzeće, koje se bavi proizvodnjom drvenog peleta, iskoristiće bespovratnu pomoć kako bi nabavilo sušare za piljevinu u cilju unapređenja kvaliteta svojih proizvoda. Ovo će omogućiti otvaranje tri nova radna mesta, kao i još pet novih radnih mesta u dužem roku. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će sprovoditi obuhvataju donaciju preko potrebnog drvenog peleta lokalnom centru za migrante i izbeglice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.960 evra

19.200 evra

5.760 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda – Natural Magic Žbevac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom svežih i mariniranih pečuraka i preradom voća, kao i proizvodnjom sokova, kompota, džemova itd. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za kupovinu opreme za preradu voća – mašine za pranje i mlevenje voća i pasterizatora. Ovo će omogućiti otvaranje dva nova radna mesta. Sprovodiće aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnom vrtiću, u koordinaciji sa lokalnom kancelarijom Crvenog krsta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.197 evra

14.697 evra

6.500 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

365.763 evra

Unapređenje sistema javnog osvetljenja u urbanom delu Bujanovca

Lokalna infrastruktura

Unapređenjem sistema javnog osvetljenja biće poboljšani nivo bezbednosti kao i kvalitet usluga pruženih stanovništvu i privrednim subjektima. Takođe će se unaprediti energetska efikasnost, dok će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biti uspostavljen sistem za redovno merenje i beleženje potrošnje, što je od posebne važnosti za opštinski budžet.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

297.269 evra

150.000 evra

147.269 evra

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Socijalna inkluzija

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik kroz angažovanje šest asistenata/kinja u nastavi u školskoj 2018/2019. koji pružaju podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu. Devetoro nastavnika/ca imaće podršku u izvođenju nastave srpskog za oko 750 učenika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

37.179 evra

37.179 evra

-

Relaksacija tela i briljantnost uma

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje distrofičara Jablaničkog okruga

Partner na projektu: Udruženje osoba sa paraplegijom iz Vranja

Unapređenje psihosocijalnog i zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom (OSI) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uvođenjem inovativnog terapeutskog programa i podučavanjem OSI da se samostalno bave terapeutskom masažom i umetničkom terapijom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.702 evra

3.702 evra

-

Promene za Rome

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Omladinski forum za edukaciju Roma

Partner na projektu: OCD „Romski kulturni centar“

Unapređenje pristupa zaposlenju teško zapošljivih kategorija romskog stanovništva putem organizacije stručne obuke i stažiranja, radionica o aktivnom traženju posla, pružanja bespovratne pomoći za pokretanje biznisa i umrežavanja sa lokalnim institucijama i poslovnim sektorom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.718 evra

14.718 evra

-

Ekonomsko osnaživanje Romkinja u Bujanovcu

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje Romkinja Bujanovac

Partner na projektu: Opština Bujanovac

Ekonomsko osnaživanje nekvalifikovanih žena iz romskih naselja u Bujanovcu organizovanjem stručne obuke i sertifikacije i formiranjem partnerstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslovnim sektorom radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje ciljne grupe.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.895 evra

12.895 evra

-