EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Čajetina

Šumadija i zapadna Srbija - Zlatiborski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 178

Aktivnih preduzetnika - 806

14.509


Broj stanovnika
h-money

38.381


Prosečna zarada

647


Površina
Čajetina
Čajetina
Čajetina
Čajetina
Čajetina
Čajetina
Čajetina
Čajetina

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

213.798 evra

173.632 evra

(81% EU PRO)

40.166 evra

(19% sufinansiranje)

-
71.391 evra

Izrada plana detaljne regulacije za područje kružnog toka Tić polje, Zlatibor

PDR

Izradom plana detaljne regulacije za područje kružnog toka Tić polje, Zlatibor, stvoriće se preduslovi za policentrični razvoj planine Zlatibor i poboljšaće se pristup turističkim lokacijama. To treba da doprinese povećanju nivoa ekonomskih aktivnosti, a odgovoriće se i na potrebe sve većeg broja potencijalnih investitora.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.360 evra

10.476 evra

4.884 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

GIS kao alat za bolje upravljanje zemljištem i valorizaciju društvenoekonomskih potencijala opštine

Uvođenje i razvoj GIS-a

Opština Čajetina unaprediće postojeći GIS planskom dokumentacijom, katastrom podzemnih instalacija, osnovnim uslugama i protokolima za razmenu informacija. Pošto turistički centar Zlatibor i njegova prirodna bogatstva privlače sve veći broj investicija, naročito u građevinskom sektoru, projekat će omogućiti efikasne mehanizme kako bi se odgovorilo na sve veći broj zahteva za izdavanje dozvola i rešavanje slučajeva legalizacije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

53.890 evra

45.500 evra

8.390 evra

142.407 evra

Izgradnja sportskog parka na otvorenom na Zlatiboru

Lokalna infrastruktura

Izgradnjom sportskog parka na otvorenom u centralnom delu Zlatibora, jezero, teniski tereni i bazen biće povezani u jedan funkcionalni sportski kompleks otvoren za široku javnost. To će pružiti uslove da lokalno stanovništvo, uključujući i 2.632 dece i mladih, kao i turisti, mogu da se bave sportskim aktivnostima i kvalitetno provode slobodno vreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

142.407 evra

115.515 evra

26.892 evra