EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Jagodina

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 811

Aktivnih preduzetnika - 2006

70.319


Broj stanovnika
h-money

35.576


Prosečna zarada

470


Površina
Jagodina

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

62.643 evra

44.271 evra

(71% EU PRO)

18.372 evra

(29% sufinansiranje)

60.502 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja – Domino Interior d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom nameštaja, pri čemu je usredsređeno na strana tržišta, na kojima prodaje 50% svojih proizvoda. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme koja će omogućiti povećanje produktivnosti i otpočinjanje proizvodnje novih proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah, a u planu je i kasnije otvaranje još tri. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donacije lokalnoj školi za gluvu i nagluvu decu i lokalnoj muzičkoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.820 evra

29.500 evra

13.320 evra

Podrška mlekari – Mlekarski kombinat d.o.o. Bukovče

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi pravljenjem mlečnih proizvoda – sira i kajmaka. Ono je jedno od dva preduzeća koja se bave preradom mleka a koja su u posedu istog vlasnika, što omogućuje lakšu prodaju proizvoda. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za kupovinu nove mašine, zahvaljujući kojoj će se omogućiti pakovanja manjih dimenzija, unaprediti pakovanje proizvoda i produžiti njihov rok trajanja. Kao rezultat, odmah će biti zaposlena tri nova radnika, a u planu je i zapošljavanje još tri. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donacije udruženju roditelja dece sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.682 evra

12.630 evra

5.052 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-