EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Knić

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 101

Aktivnih preduzetnika - 336

13.258


Broj stanovnika
h-money

38.455


Prosečna zarada

413


Površina
Knić

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

59.402 evra

50.808 evra

(86% EU PRO)

8.594 evra

(14% sufinansiranje)

-
59.402 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Unapređenje i razvoj geografskog informacionog sistema

Uvođenje i razvoj GIS-a

Grad Kragujevac će unaprediti postojeći GIS i proširiće njegovu upotrebu tako da obuhvati susedne opštine Knić i Rekovac, kojima takođe nedostaju prostorni podaci kako bi odgovorile na probleme u vezi sa upravljanjem otpadom. Sistem će takođe mapirati kulturni i turistički potencijal, investicije i kulturno-istorijsko nasleđe u opštinama Knić i Rekovac. Lokalni turistički potencijal promovisaće se na internetu i biće dostupan turističkim agencijama i građanima kako bi se uvećao broj posetilaca.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.261 evra

48.667 evra

8.594 evra

-