EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Knjaževac

Južna i istočna Srbija - Zaječarski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 302

Aktivnih preduzetnika - 801

28.896


Broj stanovnika
h-money

33.296


Prosečna zarada

1.202


Površina
Knjaževac
Knjaževac
Knjaževac
Knjaževac

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

135.767 evra

106.391 evra

(78% EU PRO)

29.376 evra

(22% sufinansiranje)

56.730 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće – A-Dress

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom i prodajom ženske i muške odeće i pružanjem usluga šivenja drugim klijentima. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku nove opreme i mašina za šivenje kako bi se pokrenula proizvodnja sopstvene marke proizvoda, što će omogućiti povećanje proizvodnje i dovesti do otvaranja četiri nova radna mesta odmah i njih još 13 u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati edukativne radionice za decu, donaciju odeće deci iz porodica sa niskim prihodima i obezbeđivanje odeće i dresova lokalnom sportskom udruženju i kinološkom društvu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.000 evra

14.400 evra

3.600 evra

Podrška preduzeću za obradu metala – Kran-ing

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom čeličnih struktura, dizalica i hidraulične i prerađivačke opreme. Osim na domaćem tržištu, ono svoje proizvode plasira i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Šri Lanki. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku sertifikovane profesionalne varilačke opreme u skladu sa svim relevantnim standardima, što će dovesti do otvaranja tri nova radna mesta odmah i još dva u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja u cilju jačanja javne svesti o potrebi upravljanja otpadom i doniraće svoje proizvode opštinskom javnom komunalnom preduzeću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.730 evra

26.800 evra

11.930 evra

9.741 evra

Izrada izvođačkog projekta za centar za obuku/pokretanje posla u selu Rgošte

Tehnička dokumentacija

Izradom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju školske zgrade u knjaževačkom selu Rgošte stvoriće se uslovi za uspostavljanje centra za obuku/pokretanje posla u oblasti prehrambene industrije, koji će biti mesto gde se stiču znanja i veštine neophodne za poslovanje u oblasti prerade voća i povrća.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.600 evra

6.050 evra

1.550 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

69.296 evra

Obnova Gurgusovačke kule u Knjaževcu

Lokalna infrastruktura

Obnova otvorene pozornice u Gurgusovačkoj kuli, uz nabavku potrebne pozorišne opreme, obezbediće bolje funkcionisanje objekta i poboljšati kulturno-turističku ponudu Knjaževca. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja, priprema i selekcija programa 58. Festivala kulture mladih Srbije, koji se svake godine organizuje u Knjaževcu i okupi 15.000 ljudi, biće izvršena kroz participativni proces i učešće građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

69.296 evra

57.000 evra

12.296 evra