EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Kraljevo

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1502

Aktivnih preduzetnika - 4130

120.722


Broj stanovnika
h-money

40.423


Prosečna zarada

1.530


Površina
Kraljevo

7


unapređenje konkurentnosti preduzeća

4


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

504.327 evra

391.889 evra

(78% EU PRO)

112.438 evra

(22% sufinansiranje)

239.209 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda – Trijumf Stanić Kovači

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom domaćeg keksa i kolača, bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku savremenih mašina koje će omogućiti proširenje asortimana proizvoda, unapređenje kvaliteta postojećih proizvoda i povećanje produktivnosti. Očekuje se da će ova investicija dovesti do povećanja prihoda za 40% i otvaranja pet novih radnih mesta odmah, kao i još 12 u dužem roku. Biće sprovedene aktivnosti društveno odgovornog poslovanja usredsređene na zaštitu životne sredine, očuvanje kulturne baštine i obrazovanje – na čišćenje Žičke reke, podršku lokalnom kulturnom društvu „Žiča“ i renoviranje prostorija lokalnog vrtića.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

84.000 evra

50.000 evra

34.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja – Bosnić nameštaj Žiča

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom nameštaja, bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku mašine za kantovanje, kako bi proširio proizvodnju i povećao produktivnost. Ovo će za rezultat imati otvaranje dva nova radna mesta odmah, a potom i još dva. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti renoviranje lokalne škole i donaciju polica za knjige, ormana, nastavnih materijala itd.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.700 evra

12.700 evra

6.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja – Porto tim Mataruška Banja

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom odeće. Investicija će biti iskorišćena za nabavku mašina za šivenje u cilju povećanja proizvodnje i proširenja asortimana proizvoda. Ovo će omogućiti otvaranje sedam novih radnih mesta, kao i njih još 10 u dužem roku. Preduzetnik će u okviru aktivnosti društveno odgovornog poslovanja donirati odeću domu za stara lica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.480 evra

21.000 evra

9.480 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda – Galant-puls d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom svežeg peciva i kolača. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme i mašina za proizvodnju i sečenje kolača radi povećanja proizvodnih kapaciteta, asortimana proizvoda i konkurentnosti. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju keksa SOS dečjem selu Kraljevo i lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.500 evra

13.200 evra

3.300 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta (proizvodnji nameštaja) La tim enterijer

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu drveta (proizvodnju nameštaja od punog drveta, iverice i medijapana) nabaviće automatizovanu mašinu za kantovanje, formatizer i ravnjaču, što će dovesti do povećanja proizvodnih kapaciteta, kvaliteta i količine proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nora radna mesta odmah, dok će još pet biti otvoreno u naredne tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija nameštaja (ormari, radni stolovi, cipelarnici) za odeljenje dijalize bolnice „Studenica“ u Kraljevu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

36.140 evra

28.772 evra

7.368 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji građevinskog materijala Kotlina promet

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju građevinskog materijala (sečenje, oblikovanje i obradu prirodnog kamena) nabaviće mašinu za sečenje kamena, koja će povećati efikasnost u procesu proizvodnje i smanjiti otpad. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija proizvoda (kamene ploče) za uređenje dvorišta manastira Studenica, kao i finansijska podrška osnovnoj školi za poboljšanje uslova rada.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.421 evra

12.632 evra

3.789 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta Sim palete, Rudno

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom paleta) nabaviće mašine za rezanje drveta, mašinu za izradu paletnih elemenata i mašinu za oštrenje kako bi automatizovalo i povećalo proizvodnju. U proizvodnji je trenutno zaposleno sedam radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je podrška Sportskom klubu „Rudno“, koji okuplja veliki broj mladih iz lokalne sredine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

36.968 evra

29.704 evra

7.264 evra

145.691 evra

Izrada plana detaljne regulacije „Drugi gradski saobraćajni prsten na deonici od petlje Magnohrom preko Kulagića ade do Ibarske magistrale“

PDR

Plan detaljne regulacije treba da obezbedi neophodne planske osnove za razvoj infrastrukturnih i ekonomskih aktivnosti kako bi se podržali investitori koji već posluju u okviru postojeće dve zone, ali i da se stvore mogućnosti za aktiviranje novih investicionih lokacija u neposrednoj blizini planiranog dela gradske obilaznice. Planska dokumentacija će takođe obezbediti uslove za bolje funkcionisanje postojećih privrednih subjekata u toj oblasti kroz bolju povezanost sa dva glavna transportna puta, a izmeštanje tranzitnog saobraćaja doprineće smanjenju zagađenja vazduha uzrokovanog saobraćajnim gužvama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.690 evra

12.890 evra

1.800 evra

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sistem kišne kanalizacije u Industrijskoj zoni Šeovac

Tehnička dokumentacija

Izradom tehničke dokumentacije stvoriće se uslovi za izgradnju sistema kišne kanalizacije u Industrijskoj zoni Šeovac, što će sprečiti poplave i štete koje poplave mogu da prouzrokuju. Unapređeni uslovi u zoni doprineće realizaciji novih inostranih investicija kao i većim ulaganjima lokalnih preduzetnika/ca koji već posluju u njoj.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.360 evra

24.600 evra

4.760 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

GIS u funkciji održivog upravljanja i zaštite životne sredine

Uvođenje i razvoj GIS-a

Uspostavljanjem GIS baze podataka i aplikacija za grad Kraljevo integrisaće se sistem praćenja rizika i sistem za evaluaciju, kao deo mehanizma za zaštitu od požara. Mere prevencije zaštitiće ovu teritorijalno najveću oblast u Srbiji (1.530 km²), čijih 48% čine šume, što će zauzvrat imati pozitivan efekat na biodiverzitet i smanjiti emisiju štetnih gasova kao i učestalost šumskih požara. Posledično, unaprediće se bezbednost stanovništva od požara i biće uspostavljeni učinkoviti mehanizmi za rano upozorenje i reagovanje u slučaju požara.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

99.500 evra

84.150 evra

15.350 evra

119.427 evra

Izgradnja pristupnih puteva do atletskog stadiona za osobe sa invaliditetom

Lokalna infrastruktura

Izgradnja pristupnih puteva do sportskih i rekreativnih objekata za osobe sa invaliditetom obezbediće uslove da svi građani i građanke mogu da koriste atletski stadion i kompleks objekata za rekreaciju. Projekat će doprineti tome da oko 500 osoba sa invaliditetom i oko 6.000 ljudi koji se suočavaju sa problemima u vezi sa nepristupačnim gradskim okruženjem može da koristi sportske objekte, dok će Grad Kraljevo institucionalizovati podršku osobama sa invaliditetom i razviti plan za poboljšanje njihovog položaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

119.427 evra

100.100 evra

19.327 evra