EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Kučevo

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 100

Aktivnih preduzetnika - 571

13.851


Broj stanovnika
h-money

35.222


Prosečna zarada

721


Površina
Kučevo
Kučevo
Kučevo

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

252.631 evra

212.085 evra

(84% EU PRO)

40.546 evra

(16% sufinansiranje)

31.829 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja Dragi-Kolar, Voluja

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom nameštaja) nabaviće mašinu za kantovanje, koja će omogućiti zaokruživanje proizvodnog procesa, što će za rezultat imati bolji kvalitet i niže troškove proizvodnje, pošto podnosilac prijave trenutno mora da plaća ovu uslugu. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija kuhinja romskim porodicama u saradnji sa lokalnim udruženjem građana „Romi zlatne doline Peka“ u opštini Kučevo.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.829 evra

25.307 evra

6.522 evra

43.786 evra

Unapređenje Plana detaljne regulacije Industrijske zone Kučevo

PDR

Izmena plana detaljne regulacije za ovu industrijsku zonu, uključujući izmenu urbanističkih parametara i bolju organizaciju parcela, treba da omogući uslove za dalji razvoj preduzeća koja već posluju u zoni, kao i stvaranje mogućnosti za nove investicije i radna mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.015 evra

14.170 evra

1.845 evra

Izrada tehničke dokumentacije za Biznis inkubator centar

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija će stvoriti uslove za adaptaciju Biznis inkubator centra u Kučevu, u kome će nakon adaptacije nezaposleni imati priliku da se upoznaju sa propisima i mogućnostima započinjanja sopstvenog poslovanja. Takođe, preduzeća koja već posluju moći će da razmene znanja i iskustva kako bi obezbedila više podsticajnih sredstava, proširila svoju delatnost i zaposlila nove radnike.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.630 evra

20.467 evra

5.163 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

177.016 evra

Pouzdano i sigurno vodosnabdevanje za stanovništvo Kučeva

Lokalna infrastruktura

Zamena 850 metara azbestnih cevi primarne vodovodne mreže obezbediće sigurno, kontinuirano i kvalitetno snabdevanje vodom kako stanovništva Kučeva tako i preduzeća koja posluju u opštini, dok će se dodatno umanjiti broj kvarova, kao i gubitaka vode i oštećenja ulica i puteva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

177.016 evra

150.000 evra

27.016 evra