EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Leskovac

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1059

Aktivnih preduzetnika - 3733

138.132


Broj stanovnika
h-money

36.214


Prosečna zarada

1.025


Površina
Leskovac

4


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

2


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

383.822 evra

288.252 evra

(75% EU PRO)

95.570 evra

(25% sufinansiranje)

93.499 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta – PECI-2016 Mrštane

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik sa bogatim stolarskim iskustvom bavi se proizvodnjom košnica i kutija za sakupljanje meda, a bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku mašina za obradu drveta, što će ubrzati proizvodni proces i unaprediti kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta, a potom i drugog. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati redovno održavanje lokalne škole i vrtića i donaciju opreme lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.500 evra

10.000 evra

2.500 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi reciklažom – Pekos-plus

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi prikupljanjem, razvrstavanjem i reciklažom sekundarnih sirovina, poput gvožđa, aluminijuma, bakra, papira, folije i ostalih otpadnih materijala. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku mašine za reciklažu električnih kablova, što će dovesti do povećanja proizvodnih kapaciteta, kao i znatnog smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovo će omogućiti otvaranje tri nova radna mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati čišćenje divljih deponija u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.040 evra

20.000 evra

5.040 evra

Podrška preduzeću koje se bavi hemijskom industrijom – Progen Solutions d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi istraživanjem i proizvodnjom specijalizovanih deterdženata, pri čemu se usredsređuje na deterdžente koji se koriste u mlečnoj industriji. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme, senzorskih sistema za održavanje fizičko-hemijskih parametara i poluautomatskih pumpi za bezbedno punjenje, a u cilju unapređenja procesa proizvodnje i širenja asortimana proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog, a potom i još pet novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju njegovih proizvoda lokalnoj kancelariji Crvenog krsta i institucijama koje se staraju o deci.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga: Inovativni impulsi

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat predlaže formiranje inovativnog programa za ubrzanje startapa kako bi se stvorili povoljni uslovi za inovaciju. Njegov cilj je ubrzati razvoj kohezivnih i produktivnih marketinških inovacija za mlada ili startap preduzeća u prvoj godini poslovanja i preduzetnike i mala i srednja preduzeća koja su aktivna u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu do tri godine. Projekat će se sprovoditi na dve lokacije – u Leskovcu i Vladičinom Hanu, sa dobro strukturiranim planovima osnovne i napredne obuke, edukacijom zaposlenih u RAR i posetama konferencijama za startap preduzeća.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.959 evra

29.959 evra

-

68.807 evra

Unapređenje uslova za razvoj turizma i zaštitu kulturne baštine razvojem plana detaljne regulacije za Skobaljić grad

PDR

Plan detaljne regulacije obezbediće uslove za izgradnju pešačkih staza i vidikovaca na lokalitetu Skobaljić grad, što će povećati korišćenje prirodnih potencijala ovog područja za rekreaciju i razvoj turizma i omogućiti privredne aktivnosti koje se oslanjaju na ovaj novi turistički proizvod. Predviđeno je proširenje kapaciteta lokalnih turističkih objekata sa postojećih 130 na 325 kreveta u narednih pet godina.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.601 evra

15.000 evra

7.601 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj turističkog potencijala kroz regionalni GIS

Uvođenje i razvoj GIS-a

Postojeći GIS u Leskovcu poslednji put je ažuriran 2016. godine unošenjem informacija o braunfild i grinfild lokacijama. Nova GIS aplikacija će omogućiti detaljno predstavljanje značajnog kulturnog i prirodnog nasleđa Leskovca i Bojnika kao dela turističke ponude koja će doprineti razvoju lokalnog turizma. Kroz ovaj međuopštinski projekat, postojeće hardverske, komunikacione i softverske strukture u Leskovcu će biti korišćene zajednički.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.065 evra

37.450 evra

6.615 evra

221.516 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom Osnovne škole „Vasa Pelagić“ značajno će se poboljšati uslovi za rad i učenje za 716 učenika/ca i preko 70 zaposlenih u školi. Radovi na školi koja je izgrađena 1918. godine obuhvatiće renoviranje fasade, krova i toaleta, a unaprediće se energetska efikasnost i tako doprineti smanjenju troškova održavanja u gradskom budžetu, kao i nivoa zagađenja centralnog gradskog područja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

217.814 evra

150.000 evra

67.814 evra

Relaksacija tela i briljantnost uma

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje distrofičara Jablaničkog okruga

Partner na projektu: Udruženje osoba sa paraplegijom iz Vranja

Unapređenje psihosocijalnog i zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom (OSI) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uvođenjem inovativnog terapeutskog programa i podučavanjem OSI da se samostalno bave terapeutskom masažom i umetničkom terapijom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.702 evra

3.702 evra

-