EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Merošina

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 82

Aktivnih preduzetnika - 227

13.301


Broj stanovnika
h-money

35.550


Prosečna zarada

193


Površina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

146.214 evra

124.632 evra

(85% EU PRO)

21.582 evra

(15% sufinansiranje)

-
12.931 evra

Izrada plana detaljne regulacije industrijske zone Jugbogdanovac

PDR

Plan detaljne regulacije omogućiće da se otklone trenutna ograničenja za preduzecá koja već posluju u industrijskoj zoni, a koja se, između ostalog, odnose na zahteve za bolje korišćenje građevinskih parcela. Istovremeno stvoriće se uslovi za potencijalne nove investitore u industrijskoj zoni Jugbogdanovac.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.790 evra

9.255 evra

1.535 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

133.283 evra

Poboljšanje školske infrastrukture u naselju Balajnac i unapređenje inkluzije Roma i Romkinja

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija školske zgrade u naselju Balajnac, koja podrazumeva instalaciju sistema grejanja na pelet kako bi se poboljšala energetska efikasnost, značajno će unaprediti uslove za rad 26 zaposlenih, kao i kvalitet obrazovanja 213 dece koja pohađaju školu i predškolsku ustanovu, od čega više od polovine (116) dolazi iz romske zajednice. Takođe, primenom principa dobrog upravljanja, deca i roditelji iz romske zajednice biće aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

133.283 evra

113.236 evra

20.047 evra