EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Merošina

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 82

Aktivnih preduzetnika - 227

13.301


Broj stanovnika
h-money

35.550


Prosečna zarada

193


Površina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

166.978 evra

141.333 evra

(85% EU PRO)

25.645 evra

(15% sufinansiranje)

20.765 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji opreme Setvo mašine Rajković, Balajnac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom proizvoda od metala (poljoprivrednih mašina) nabaviće računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu i opremu za sečenje i savijanje lima kako bi povećalo kvalitet proizvoda, smanjilo otpad, te kako bi se ubrzala proizvodnja i omogućilo proširenje asortimana proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno, uz još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđeni su servisiranje i dezinfekcija opreme za klimatizaciju u lokalnom vrtiću i donacija opreme za obeležavanje terena lokalnom fudbalskom klubu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.765 evra

16.702 evra

4.063 evra

12.931 evra

Izrada plana detaljne regulacije Industrijske zone Jugbogdanovac

PDR

Plan detaljne regulacije omogućiće da se otklone trenutna ograničenja za preduzeća koja već posluju u ovoj industrijskoj zoni, a koja se, između ostalog, odnose na zahteve za bolje korišćenje građevinskih parcela. Istovremeno, stvoriće se uslovi za potencijalne nove investitore u Industrijskoj zoni Jugbogdanovac.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.790 evra

9.255 evra

1.535 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

133.282 evra

Poboljšanje školske infrastrukture u naselju Balajnac i unapređenje inkluzije Roma i Romkinja

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija školske zgrade u naselju Balajnac, koja podrazumeva instalaciju sistema grejanja na pelet kako bi se poboljšala energetska efikasnost, značajno će unaprediti uslove za rad 26 zaposlenih, kao i kvalitet obrazovanja 213 dece koja pohađaju školu i predškolsku ustanovu, od čega više od polovine (116) dolazi iz romske zajednice. Takođe, primenom principa dobrog upravljanja, deca i roditelji iz romske zajednice biće aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

133.282 evra

113.235 evra

20.047 evra