EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Niš

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 3275

Aktivnih preduzetnika - 8770

257.348


Broj stanovnika
h-money

42.449


Prosečna zarada

596


Površina
Niš

9


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

343.300 evra

227.376 evra

(66% EU PRO)

115.924 evra

(34% sufinansiranje)

270.559 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji materijala za električne instalacije - N & S Pro Nikola Tesla

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u proizvodnji materijala za električne instalacije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.480 evra

30.000 evra

15.480 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Active Factory Donja Vrežina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.600 evra

12.810 evra

5.790 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi IT i komunikacijama - Softelm

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku koji se bavi računarskim programiranjem.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.200 evra

16.160 evra

4.040 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - Steel Gym Gornja Vrežina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku koji se bavi proizvodnjom profesionalne bodibilding i fitnes opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.700 evra

18.500 evra

7.200 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Mistral

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u proizvodnji putnih i ručnih torbi i sličnih proizvoda

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.140 evra

22.498 evra

9.642 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Ingsoftware d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću koje se bavi računarskim programiranjem.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

59.780 evra

41.526 evra

18.254 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Badin Soft d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću koje se bavi računarskim programiranjem.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška preduzeću za IT i komunikacije - Soltis d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću koje se bavi računarskim programiranjem.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.000 evra

20.000 evra

5.000 evra

Podrška preduzetniku u digitalnoj štampi na tekstilu - Wibbly Wobbly

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u digitalnoj štampi na tekstilu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.659 evra

13.741 evra

3.918 evra

72.741 evra

Izrada izvođačkog projekta za višenamenski kongresni centar

Tehnička dokumentcija

Izrada tehničke dokumentacije, koja uključuje i urbanistički projekat, omogućiće izgradnju višenamenskog kongresnog centra koji će doprineti unapređenju kapaciteta grada Niša u domenu industrije turizma, posebno kongresnog turizma, manifestacija, sportskih događaja itd.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

70.600 evra

30.000 evra

40.600 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-