EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Novi Pazar

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1246

Aktivnih preduzetnika - 3413

104.674


Broj stanovnika
h-money

35.924


Prosečna zarada

742


Površina
Novi Pazar

10


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

4


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

377.996 evra

291.503 evra

(77% EU PRO)

86.493 evra

(23% sufinansiranje)

260.099 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja – Balta NP

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi nameštaj i delove za nameštaj po meri, koje stolari koriste za proizvodnju gotovih proizvoda. Proizvodi se delom prodaju u maloprodajnom objektu, a delom pružanjem neposrednih usluga klijentima. Bespovratna pomoć će se iskoristiti za nabavku CNC mašine za obradu drveta u cilju povećanja produktivnosti, širenja proizvodnih kapaciteta i otvaranja tri nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju nameštaja za opremanje lokalne gimnazije, vrtića i doma učenika i studenata, čime će se poboljšati uslovi života i rada dece i studenata.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

54.000 evra

30.000 evra

24.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće – Code 72

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom dečje odeće, bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku opreme za štampanje na tekstilu u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta. Ovo će dovesti do otvaranja dva radna mesta odmah, a potom i još četiri. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati obezbeđivanje prilika za praksu, koje će đacima lokalnih škola omogućiti sticanje praktičnog iskustva i znanja, kao i donaciju proizvoda lokalnoj zdravstvenoj instituciji koja se stara o deci sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.875 evra

10.867 evra

3.008 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće – Verna 2017

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom muških i ženskih farmerica. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku mašina za šivenje i rezanje tekstila u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i proširenja asortimana proizvoda, što će za posledicu imati otvaranje odmah tri, a potom još četiri nova radna mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnim NVO koje se staraju o starim i ugroženim licima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.600 evra

20.000 evra

7.600 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja – Baria

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom i prodajom tapaciranog nameštaja – uglavnom raznih vrsta kreveta. Bespovratna pomoć biti iskorišćena za nabavku mašina za obradu drveta u cilju povećanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, kao i otvaranja tri nova radna mesta odmah i još deset naknadno. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju kreveta samohranim majkama u koordinaciji sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.732 evra

12.900 evra

5.832 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda – Kora h kô leb

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom kora i smrznutih podloga za picu. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju lisnatog testa u cilju značajnog povećanja proizvodnih kapaciteta. Ovo će omogućiti otvaranje dva nova radna mesta odmah, kao i još jednog naknadno. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati finansijske donacije raznim korisnicima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.880 evra

20.000 evra

8.880 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće – His-Exact d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom muških i ženskih farmerica. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za kupovinu opreme koja će dovesti do poboljšanja kvaliteta gotovih proizvoda i otvaranja tri, a potom još šest novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati finansijske donacije socijalno ugroženim porodicama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.340 evra

19.700 evra

5.640 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće – Lak korak 97 NP d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće, koje se bavi proizvodnjom obuće, bespovratnu pomoć će iskoristiti za kupovinu nove mašine kako bi povećalo produktivnost i smanjilo zavisnost od podizvođača, kao i troškove proizvodnje. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju sopstvenih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.100 evra

17.570 evra

7.530 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće – Tamtam Kids

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom dečje pamučne odeće. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku nove mašine za rezanje i šivenje odeće, koja će doprineti modernizaciji proizvodnog procesa i povećati produktivnost. Ovo će dovesti do otvaranja dva radna mesta odmah, a potom još četiri. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju dečje odeće najtalentovanijim učenicima u Novom Pazaru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.114 evra

15.950 evra

4.164 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja – A la Turka

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom nameštaja. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za kupovinu CNC horizontalnog formatizera u cilju smanjenja proizvodnih troškova, povećanja proizvodnje i otvaranja jednog odmah, kao i još dva nova radna mesta u dužem roku. Preduzetnik će podržati lokalno Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, kojem će u okviru svojih aktivnosti društveno odgovornog poslovanja pokloniti nameštaj za nove prostorije. Doniraće mu preko potrebne ormare i stolove za decu i njihove roditelje koji tamo borave, a planirane su i finansijske donacije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.800 evra

13.440 evra

3.360 evra

Podrška regionalnoj razvojnog agenciji SEDA: Digitalni marketing – nove perspektive

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat se sastoji od dva povezana skupa aktivnosti. Prvi uključuje podršku MSP u smislu pružanja tehničke podrške u digitalnom marketingu (izrada veb-prezentacija i logotipa, prisutnost na društvenim mrežama i sl.) i izgradnje kapaciteta MSP za održavanje veb-prezentacija i naloga na društvenim mrežama. Drugi niz aktivnosti uključuje unapređenje kapaciteta RAR za pružanje profesionalnih usluga i praćenje napretka u aktivnostima važnim za digitalni marketing i brendiranje, pošto je uvođenje nove usluge u skladu sa potrebama MSP u regionu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.658 evra

29.658 evra

-

74.136 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Geografski informacioni sistem kao alat za unapređenje konkurentnosti

Uvođenje i razvoj GIS-a

Susedne LS u Raškom okrugu – Novi Pazar kao nosilac GIS-a i Tutin – imaju zajedničke probleme koji se tiču prostornih pitanja, a uz to, u Novom Pazaru nedostaje katastar podzemnih instalacija a u Tutinu ažurirana baza prostornih podataka. Projekat je zato usmeren na unapređenje postojećeg i uspostavljanje integrisanog GIS-a za dve opštine, dok će analiza prostornih i drugih podataka i izrada specijalizovanih aplikacija omogućiti bolje upravljanje postojećim resursima i njihovu promociju sa ciljem privlačenja investicija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.995 evra

61.045 evra

10.950 evra

43.761 evra

Inkluzivna zaštita nematerijalne baštine – most između kultura

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje „Nova vizija“ Prijepolje

Partner na projektu: Udruženje „Ženska inicijativa Priboj“, Nacionalna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Ustanova kulture Sjenica, Narodna biblioteka „Dr Ejup Mušović“ Tutin

Unapređenje nivoa saradnje i poverenja između srpske i bošnjačke zajednice promovisanjem i zaštitom nematerijalne kulturne baštine u regionu. Pored toga će posredstvom dijaloga i međusektorske saradnje nadležnih regionalnih aktera i stručnjaka na nacionalnom nivou biti sačinjeni inkluzivni i integrativni instrumenti za unapređenje saradnje dveju zajednica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.795 evra

5.541 evra

254 evra

Unapređenje života i potreba osoba sa invaliditetom – Živimo sa vama

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Društvo paraplegičara Novi Pazar

Unapređenje uslova života osoba sa invaliditetom (OSI) povećanjem njihove mobilnosti pružanjem usluga popravke i održavanja postojećih ortopedskih i pomagala za mobilnost i organizovanjem okruglih stolova i radionica o pitanjima koja utiču na OSI. U okviru projekta će takođe biti ojačana svest o tim pitanjima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.076 evra

12.952 evra

1.124 evra

Inkluzivna akademija

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje psihologa Novi Pazar

Partner na projektu: Udruženje građana „Đurđevdan“ Bela Palanka

Doprinos povećanoj zapošljivosti ugroženih kategorija stanovništva (mladih sa invaliditetom, Roma i Romkinja) u Novom Pazaru i Beloj Palanki, jačanjem znanja i veština radne snage, unapređenjem socijalne inkluzije ciljnih grupa i stvaranjem prilika da poboljšaju svoj standard života.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.065 evra

14.914 evra

4.151 evra

Ravnopravnost, različitost i dijalog u lokalnoj zajednici

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Doprinos inkluziji bošnjačke manjine unapređenjem zastupanja njenih potreba i bolje realizacije njenih prava. Razvoj lokalnih politika za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i obezbeđivanje njihove delotvornosti u lokalnim zajednicama poboljšanjem postojećeg okvira i podrškom institucijama koje se bave zaštitom manjinskih prava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.825 evra

4.825 evra

-