EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Paraćin

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 782

Aktivnih preduzetnika - 1647

51.921


Broj stanovnika
h-money

39.271


Prosečna zarada

542


Površina
Paraćin
Paraćin
Paraćin
Paraćin
Paraćin

4


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

627.205 evra

476.346 evra

(76% EU PRO)

150.859 evra

(24% sufinansiranje)

176.304 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda – Natura gusto d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom bezglutenskog pirinčanog keksa, a bespovratnu pomoć će uložiti u mašinu za pakovanje čipsa kako bi pokrenulo proizvodnju pirinčanog čipsa. Tržišni potencijal ovog preduzeća je značajan jer ono praktično nema nikakvu konkurenciju kada je reč o ovoj vrsti proizvoda. Investicija će za posledicu imati otvaranje dva nova radna mesta odmah, kao i još dva u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati doniranje dela zarade od svakog prodatog proizvoda u humanitarne svrhe.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.600 evra

20.000 evra

15.600 evra

Podrška preduzeću za obradu metala – Hydromag d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom mini-bagera i mini-utovarivača, kao i prodajom i popravkom hidrauličkih komponenti. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku nove CNC mašine radi unapređenja proizvodnog procesa i povećanja produktivnosti. Ovo će za posledicu imati otvaranje dva nova radna mesta odmah, kao i još dva u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje stručne obuke učenicima lokalne Tehničke škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

54.331 evra

30.000 evra

24.331 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja – D&D Wood

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom delova za drveni nameštaj. Njegova dva osnovna proizvoda su drveni nogari i drvene ploče za stolove, a gotovi proizvodi se u potpunosti izvoze u Dansku i Singapur. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku sušare za drvo, kojom će se kompletirati proizvodni ciklus, smanjiti otpad i cena proizvoda i ukloniti uska grla u proizvodnji. Ovo će dovesti do otvaranja četiri nova radna mesta odmah, a u dužem roku još pet. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati finansijske doprinose za opremanje lokalne škole i kampanju podizanja javne svesti o postupanju u hitnim slučajevima a u saradnji sa lokalnom kancelarijom Crvenog krsta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinskih materijala – Kameleon-Tape d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi samolepljive trake, koje se prvenstveno koriste u građevinskoj industriji. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašine koja će omogućiti proizvodnju trake u skladu sa važećim standardima. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, kao i još dva dodatna u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju materijala za rekonstrukciju lokalne škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

60.373 evra

30.000 evra

30.373 evra

450.901 evra

Unapređenje poslovne infrastrukture u Industrijskoj zoni „Zmič“

Poslovna infrastruktura

Izgradnja pristupnog puta, kanalizacione mreže i ulične rasvete u novom delu zone poboljšaće uslove poslovanja kako za postojeće tako i za nove investitore i omogućiti otvaranje novih radnih mesta, što će doprineti poboljšanju ukupnog kvaliteta života i životnog standarda stanovnika i stanovnica opštine Paraćin.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

357.400 evra

299.625 evra

57.775 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

Razvoj GIS-a će doprineti boljem upravljanju resursima i investicijama u opštini Paraćin i većoj efikasnosti i kvalitetu usluga koje se pružaju građanima i preduzećima, a sa ciljem izgradnje statusa „pametnog grada“ (smart city). Takođe, kroz GIS će biti uspostavljen efikasan sistem upravljanja i komunikacije koji se odnosi na specifične sektore prostornog planiranja, valorizacije kulturnog i urbanističkog nasleđa, turističke resurse, javnu imovinu i ekonomske potencijale za privlačenje investicija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

91.360 evra

74.580 evra

16.780 evra

-