EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Pirot

Južna i istočna Srbija - Pirotski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 481

Aktivnih preduzetnika - 1280

55.381


Broj stanovnika
h-money

52.705


Prosečna zarada

1.232


Površina
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot

5


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

132.437 evra

103.517 evra

(78% EU PRO)

28.920 evra

(22% sufinansiranje)

113.896 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda – Boemska potkovica d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi tradicionalne kobasice iz Pirota – takozvane peglane kobasice – u skladu sa svim sanitarnim, veterinarskim i zakonskim normama, kao i standardom HACCP. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku novih mašina za preradu mesa i punjenje creva, a u cilju unapređenja kvaliteta proizvoda, proširenja proizvodnje i zapošljavanja novih radnika. Odmah će biti otvorena dva, a potom još dva nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju proizvoda ili novca lokalnim humanitarnim ili zdravstveno-obrazovnim institucijama radi pomoći ugroženoj deci.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.060 evra

20.000 evra

12.060 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće – Krojačko-trgovinska radnja „Boban“

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi krojenjem i šivenjem odeće, pri čemu se posebno usredsređuje na zaštitnu odeću. Potrebni su mu dodatni kapaciteti zbog postojanog povećanja obima proizvodnje, te će bespovratnu pomoć iskoristiti za nabavku nove generacije mašina za šivenje, zahvaljujući kojima će poboljšati proizvodne kapacitete i kvalitet gotovih proizvoda. Ovo će za efekat imati otvaranje dva nova radna mesta odmah, kao i još dva u dužem roku. Sprovodiće aktivnosti društveno odgovornog poslovanja u saradnji sa lokalnom samoupravom, a one će obuhvatati podršku udruženjima osoba sa invaliditetom i obuku nezaposlenih, koji bi kasnije lako mogli biti uključeni u proizvodne procese ukoliko bude postojala potreba za novom radnom snagom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.785 evra

15.590 evra

7.195 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja – Promo-nameštaj Pirot

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom nameštaja po meri i rezanjem iverice, pri čemu kuhinje po meri predstavljaju glavni proizvod, dok se sve više proizvode i klizni plakari i kancelarijski stolovi. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašine za obradu drveta kako bi se unapredio kvalitet proizvoda i povećala produktivnost, a u cilju izvoza na strana tržišta i širenja poslovanja na regionalnom nivou. Ovo će takođe dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah, a potom i drugog. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju nameštaja lokalnom vrtiću u Pirotu i garderobnih ormara za svlačionice lokalnog fudbalskog kluba.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.800 evra

11.000 evra

4.800 evra

Podrška Centru za razvojnu podršku i inicijativu „Novitas“: Podrška pristupu finansiranju i novim tržištima za MSP iz jugoistočne Srbije

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat je orijentisan ka jačanju konkurentnosti lokalnih MSP, uključujući mlade i žene kao ranjive grupe, u pet okruga u Srbiji. Projekat ima dve komponente – pristup finansiranju i pristup novim tržištima. Projektne aktivnosti preduzetnicima obezbeđuju tehničku podršku da se uspešno prijave za potrebno eksterno finansiranje, kao i da ojačaju svoju poziciju na postojećem i novim tržištima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.707 evra

28.707 evra

-

Podrška preduzetniku u obradi drveta Kirov S&M, Poljska Ržana

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (stolarija) nabaviće kombinovanu mašinu za izradu stolarije i formatizer za panel-ploče kako bi povećalo produktivnost i efikasnost i smanjilo troškove proizvodnje. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđeno je unapređenje postojećeg igrališta za decu iz lokalne zajednice i kupovina nove opreme za igrališta napravljene od ekološkog materijala.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.544 evra

11.579 evra

2.965 evra

18.541 evra

Izrada plana detaljne regulacije za logistički centar u Pirotu

PDR

Izrada plana detaljne regulacije obezbediće planski osnov za izgradnju logističkog centra sa intermodalnim terminalom u Slobodnoj zoni Pirot, čime se omogućava integrisanje putnog i železničkog saobraćaja i brz transfer robe. Takođe će omogućiti povezivanje ovog terminala sa drugim intermodalnim čvorovima u jugoistočnoj Evropi i poboljšanje postojećih veza od industrijske zone u Pirotu do luka Burgas, Solun, Smederevo i Konstanca. Projektom će se omogućiti korišćenje ekoloških načina prevoza i smanjenje zagađenja i emisije ugljen-dioksida, što će doprineti očuvanju životne sredine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.400 evra

14.500 evra

1.900 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-