EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Požega

Šumadija i zapadna Srbija - Zlatiborski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 360

Aktivnih preduzetnika - 1134

27.872


Broj stanovnika
h-money

34.828


Prosečna zarada

426


Površina
Požega
Požega
Požega
Požega
Požega

1


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

208.303 evra

162.141 evra

(78% EU PRO)

46.162 evra

(22% sufinansiranje)

13.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Slatka jesen

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u preradi i konzervisanju voća i povrća.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.000 evra

10.000 evra

3.000 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

193.162 evra

Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra obuhvatiće zamenu stolarije kako bi se poboljšala energetska efikasnost, renoviranje bine, kao i nabavku savremene opreme, dok će glavni ulaz biti pristupačan osobama sa invaliditetom. Tako će se kroz projekat stvoriti uslovi za razvoj i promociju kulture i sporta i povećati broj i kvalitet događaja i manifestacija koje se organizuju u opštini. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće izrađen i usvojen Pravilnik o korišćenju objekata i opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

193.162 evra

150.000 evra

43.162 evra