EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Požega

Šumadija i zapadna Srbija - Zlatiborski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 360

Aktivnih preduzetnika - 1134

27.872


Broj stanovnika
h-money

34.828


Prosečna zarada

426


Površina
Požega
Požega
Požega
Požega
Požega

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

249.223 evra

192.131 evra

(77% EU PRO)

57.092 evra

(23% sufinansiranje)

13.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda – Slatka jesen

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik proizvodi domaće džemove i ostale tradicionalne vrste slatkog i beleži postojan rast prodaje. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku opreme za proizvodnju i preradu u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja kvaliteta proizvoda i otvaranja jednog novog radnog mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju proizvoda lokalnoj školi i održavanje radionica o tradicionalnim načinima pripreme hrane za školsku decu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.000 evra

10.000 evra

3.000 evra

43.061 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Međuopštinski GIS za e-upravu

Uvođenje i razvoj GIS-a

Svih pet LS smeštenih u turističkoj regiji Zapadna Srbija – Čačak, Arilje, Gornji Milanovac, Lučani i Požega – unaprediće postojeće usluge i aktivnosti i upotrebiti svoje resurse kako bi promovisale lokalne turističke potencijale. Pored toga, prioritetne oblasti za svih pet partnerskih lokalnih samouprava su poljoprivreda i ruralni razvoj, komunalna infrastruktura i upravljanje imovinom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.920 evra

29.990 evra

10.930 evra

193.162 evra

Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra obuhvatiće zamenu stolarije kako bi se poboljšala energetska efikasnost, renoviranje bine, kao i nabavku savremene opreme, dok će glavni ulaz biti pristupačan osobama sa invaliditetom. Tako će se kroz projekat stvoriti uslovi za razvoj i promociju kulture i sporta i povećati broj i kvalitet događaja i manifestacija koje se organizuju u opštini. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće izrađen i usvojen pravilnik o korišćenju objekata i opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

193.162 evra

150.000 evra

43.162 evra