EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Preševo

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 249

Aktivnih preduzetnika - 733

29.810


Broj stanovnika
h-money

35.328


Prosečna zarada

264


Površina
Preševo

1


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

63.319 evra

58.519 evra

(92% EU PRO)

4.800 evra

(8% sufinansiranje)

24.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Woodmania

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.000 evra

19.200 evra

4.800 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

37.178 evra

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Socijalna inkluzija

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik kroz angažovanje šest asistenata/kinja u nastavi u školskoj 2018/2019. koji pružaju podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu. Devetoro nastavnika/ca imaće podršku u izvođenju nastave srpskog za oko 750 učenika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

37.178 evra

37.178 evra

-