EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Raška

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 238

Aktivnih preduzetnika - 777

24.678


Broj stanovnika
h-money

39.011


Prosečna zarada

670


Površina
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška

1


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

389.268 evra

189.341 evra

(49% EU PRO)

199.927 evra

(51% sufinansiranje)

31.500 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Planinsko Blago d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću za preradu i konzervisanje voća i povrća.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.500 evra

22.200 evra

9.300 evra

23.141 evra

Izrada plana detaljne regulacije Draganići

PDR

Planom detaljne regulacije uspostaviće se uslovi za korišćenje zemljišta, parcelisanje područja i izgradnju komunalne infrastrukture što će zainteresovanim investitorima omogućiti izgradnju objekata dok će lokalna samouprava u budućnosti moći da uspostavi održivo upravljanje područjem.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.000 evra

15.000 evra

6.000 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

334.627 evra

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska Reka

Lokalna infrastruktura

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka poboljšaće uslove života više od 100 porodica, uključujući 30 romskih porodica. Projekat će unaprediti pružanje komunalnih usluga kao i zaštitu životne sredine, a sve otpadne vode iz naselja biće prikupljene i povezane sa postojećim kanalizacionim sistemom, dok će opština pripremiti i usvojiti odluku o besplatnim priključcima na kanalizaciju za romske porodice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

334.627 evra

150.000 evra

184.627 evra