EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Raška

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 238

Aktivnih preduzetnika - 777

24.678


Broj stanovnika
h-money

39.011


Prosečna zarada

670


Površina
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

491.663 evra

274.091 evra

(56% EU PRO)

217.572 evra

(44% sufinansiranje)

31.500 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda – Planinsko blago d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće poseduje sertifikat HACCP i bavi se preradom voća i povrća i proizvodnjom slatkog, džemova, sokova, kompota itd. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašine za rezanje i mlevenje voća i punjenje, kako bi se povećali proizvodni kapaciteti i otvorilo šest novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju proizvoda raznim korisnicima, kao i promovisanje zdrave ishrane.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.500 evra

22.200 evra

9.300 evra

125.536 evra

Izrada plana detaljne regulacije Draganići

PDR

Planom detaljne regulacije uspostaviće se uslovi za korišćenje zemljišta, parcelisanje područja i izgradnju komunalne infrastrukture, što će zainteresovanim investitorima omogućiti izgradnju objekata, a lokalnoj samoupravi mogućnost održivog upravljanja područjem u budućnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.000 evra

15.000 evra

6.000 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

„Raška reGIStracija“ – unapređenje GIS-a u cilju boljeg urbanističkog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja

Uvođenje i razvoj GIS-a

Opština Raška će razviti specijalizovanu GIS aplikaciju – turističku mapu Raške – kako bi predstavila turističke kapacitete opštine i potencijalnim investitorima pružila pristup prostornim podacima. Postojeća GIS jedinica sa obučenim kadrom i potrebnom opremom, uspostavljena 2017. godine sa ciljem da se unapredi lokalno urbanističko planiranje, upravljanje zemljištem i opšte opštinske usluge, biće nadograđena tako da obuhvati opsežnu bazu podataka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

102.395 evra

84.750 evra

17.645 evra

334.627 evra

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka

Lokalna infrastruktura

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka poboljšaće uslove života više od 100 porodica, uključujući 30 romskih porodica. Projekat će unaprediti pružanje komunalnih usluga kao i zaštitu životne sredine, a sve otpadne vode iz naselja biće prikupljene i povezane sa postojećim kanalizacionim sistemom, dok će Оpština pripremiti i usvojiti odluku o besplatnim priključcima na kanalizaciju za romske porodice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

334.627 evra

150.000 evra

184.627 evra