EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Rekovac

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 83

Aktivnih preduzetnika - 188

9.802


Broj stanovnika
h-money

34.617


Prosečna zarada

366


Površina
Rekovac
Rekovac
Rekovac
Rekovac
Rekovac

-


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

90.252 evra

74.333 evra

(82% EU PRO)

15.919 evra

(18% sufinansiranje)

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

88.111 evra

Rekonstrukcija Doma kulture

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija Doma kulture, koja podrazumeva renoviranje sanitarnog bloka, nabavku novog nameštaja i opreme za izložbeni prostor, obezbediće adekvatne uslove za organizovanje privrednih, kulturnih i turističkih aktivnosti, čime će se povećati konkurentnost lokalne ruralne ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. Projekat posebno treba da doprinese promociji proizvođača vina i grožđa i preduzetnica iz opštine, kao i njihovih tradicionalnih lokalnih proizvoda, doprinoseći tako očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

88.111 evra

72.192 evra

15.919 evra