EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Šabac

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 1561

Aktivnih preduzetnika - 3329

112.414


Broj stanovnika
h-money

41.637


Prosečna zarada

795


Površina
Šabac

3


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

1.184.697 evra

908.841 evra

(77% EU PRO)

275.856 evra

(23% sufinansiranje)

62.692 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Mlin Union MB Slepčević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u proizvodnji mlinskih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.180 evra

16.100 evra

4.080 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Corten Art d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću za obradu metala.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.512 evra

14.240 evra

4.272 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju predmeta od plastike i papira - Kartolend d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću za proizvodnju papira i kartona i ambalaža od papira i kartona.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.000 evra

16.000 evra

8.000 evra

872.586 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u Severozapadnoj radnoj zoni

Poslovna infrastruktura

Radovi na komunalnoj infrastrukturi na 75 ha površine u Severozapadnoj radnoj zoni obuhvataju izgradnju vodovodne mreže, fekalne i kišne kanalizacije, kao i putnu vezu sa državnim putem Šabac-Sremska Mitrovica. Novoizgrađena infrastruktura će direktno uticati na poboljšanje uslove za rad postojećih preduzeća i povećati interesovanje novih investitora za ulaganje u zonu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

870.445 evra

710.360 evra

160.085 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

249.419 evra

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma, koja obuhvata unutrašnje, elektro i mašinske radove, rekonstrukciju sistema za grejanje i fasadu, obezbediće bolje uslove za sportske aktivnosti, kao i da sportske organizacije u gradu imaju svoje prostorije, dok će takođe doprineti razvoju turističkog potencijala grada.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

249.419 evra

150.000 evra

99.419 evra