EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Šabac

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 1561

Aktivnih preduzetnika - 3329

112.414


Broj stanovnika
h-money

41.637


Prosečna zarada

795


Površina
Šabac

3


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

1.259.861 evra

971.439 evra

(77% EU PRO)

288.422 evra

(23% sufinansiranje)

52.036 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda – Mlin Union MB Slepčević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi otkupom i prijemom pšenice, proizvodnjom brašna za ljudsku upotrebu, kao i krmnog brašna. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku opreme za analizu i inspekciju pšenice kako bi se unapredila bezbednost hrane i kvalitet proizvoda. Ova će investicija dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah i još dva u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti stipendiranje srednjoškolaca i studenata.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.180 evra

16.100 evra

4.080 evra

Podrška preduzeću za obradu metala – Corten Art d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće prvenstveno pruža usluge obrade metala, ali uvodi i sopstvenu liniju proizvoda. Proizvodnja je prilično sofisticirana, a proizvedeni delovi se, između ostalog, koriste za proizvodnju luksuznog nameštaja. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašinerije za oblikovanje metala, što će omogućiti veću produktivnost i uvođenje novih usluga i proizvoda. Odmah će biti otvoreno jedno, a potom još tri nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati stručnu obuku za nezaposlene registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i rekonstrukciju igrališta lokalnog vrtića.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.512 evra

14.240 evra

4.272 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji tekstilnih proizvoda Kokikando

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju tekstila (dečje odeće) nabaviće šivaće mašine da bi povećalo proizvodne kapacitete i proširilo asortiman proizvoda. U proizvodnji je trenutno zaposleno sedam radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija 1.000 kompleta odeće za novorođenčad za bolnicu u Šapcu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.344 evra

10.298 evra

3.046 evra

958.406 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u Severozapadnoj radnoj zoni

Poslovna infrastruktura

Radovi na komunalnoj infrastrukturi na 75 ha površine u Severozapadnoj radnoj zoni obuhvataju izgradnju vodovodne mreže, fekalne i kišne kanalizacije, kao i putnu vezu sa državnim putem Šabac – Sremska Mitrovica. Novoizgrađena infrastruktura će direktno uticati na poboljšanje uslove za rad postojećih preduzeća i povećati interesovanje novih investitora za ulaganje u zonu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

870.445 evra

710.360 evra

160.085 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

GIS kao usluga „pametnog grada“ (smart city)

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS je u gradu Šapcu uveden 2006. godine i iako je još uvek funkcionalan, oprema je veoma zastarela. Kako čak 76% teritorije Šapca čini poljoprivredno zemljište te se posebno podstiče razvoj prerađivačke industrije, kroz GIS projekat biće razvijena sveobuhvatna i interaktivna internet aplikacija „Poljoportal“ koja će pružati relevantne informacije zainteresovanim stranama (registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima, zadrugama i poslovnim subjektima).

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

85.820 evra

68.300 evra

17.520 evra

249.419 evra

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma, koja obuhvata unutrašnje, elektro i mašinske radove, rekonstrukciju sistema za grejanje i fasadu, obezbediće bolje uslove za sportske aktivnosti, kao i da sportske organizacije u gradu imaju svoje prostorije, a takođe doprineti razvoju turističkog potencijala grada.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

249.419 evra

150.000 evra

99.419 evra