EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Sokobanja

Južna i istočna Srbija - Zaječarski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 79

Aktivnih preduzetnika - 563

14.755


Broj stanovnika
h-money

41.606


Prosečna zarada

525


Površina
Sokobanja
Sokobanja
Sokobanja

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

890.769 evra

750.820 evra

(84% EU PRO)

139.949 evra

(16% sufinansiranje)

-
890.769 evra

Rekonstrukcija vodovodne mreže i razvoj turizma

Poslovna infrastruktura

Rekonstrukcijom postrojenja za preradu pitke vode „Carina" i izgradnjom 2.722 m nove primarne vodovodne mreže povećaće se količine vode, smanjiti gubici i omogućiti stabilno i kontinuirano vodosnabdevanje tokom cele godine kako stanovništva, tako i preduzeća i turista. Pored toga, kroz projekat će biti obezbeđeni kapaciteti za priključenje na vodovodnu infrastrukturu koji su neophodni za funkcionisanje hotela.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

888.628 evra

748.679 evra

139.949 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-