EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Surdulica

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 99

Aktivnih preduzetnika - 668

19.135


Broj stanovnika
h-money

38.555


Prosečna zarada

628


Površina
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

2


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

204.451 evra

146.392 evra

(72% EU PRO)

58.059 evra

(28% sufinansiranje)

79.316 evra

Podrška mlekari – Porodična mlekara „Veličković“

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi otkupom i preradom mleka i prodajom mlečnih proizvoda u zemlji i inostranstvu. Asortiman proizvoda čine razne vrste mlečnih proizvoda i pasterizovanog mleka. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku opreme za pravljenje putera kako bi se uvećala proizvodnja i poboljšao kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah i još tri u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati isporuku mlečnih proizvoda socijalno ugroženim građanima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

79.316 evra

50.000 evra

29.316 evra

31.880 evra

Plan detaljne regulacije Hotela „Vlasina“ sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

PDR

Izrada plana detaljne regulacije jasno će identifikovati trenutni prostorni razvoj i utvrditi buduću namenu obuhvaćenog područja, koje je Vlada Srbije proglasila zaštićenim prirodnim dobrom I kategorije, tj. predelom izuzetnih odlika. Plan će takođe definisati namenu zemljišta i aktivnosti koje treba da doprinesu razvoju turističkog potencijala ove oblasti, dok će posebna pažnja biti usmerena na zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnog nasleđa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.739 evra

15.000 evra

14.739 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

93.255 evra

Rekonstrukcija i opremanje objekta mesne zajednice (zadružnog doma) u selu Dugojnica

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom objekta mesne zajednice lokalno stanovništvo će imati objekat adekvatan za društvene i kulturne aktivnosti i obuke u oblasti poljoprivrede, čime će se doprineti poboljšanju društvenog života i ekonomskog razvoja. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja stanovnici i stanovnice će učestvovati u upravljanju objektom i njegovom korišćenju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

80.258 evra

68.207 evra

12.051 evra

Družimo se i igramo u Belom polju

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Opština Surdulica

Partner na projektu: Društvo za edukaciju Roma, Stonoteniski klub „Belo Polje“ Surdulica

Uključivanje romske dece u sportske aktivnosti, pružanje prilika za bavljenje sportom i jačanje javne svesti o značaju zdravog života za decu u selu Belo polje u opštini Surdulica. Projektom je predviđeno opremanje objekata Dnevnog centra za izbegla i interno raseljena lica, u kojima lokalna zajednica trenutno organizuje sportske i društvene skupove, kako bi se oni koristili za sportske događaje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.997 evra

11.044 evra

1.953 evra