EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Surdulica

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 99

Aktivnih preduzetnika - 668

19.135


Broj stanovnika
h-money

38.555


Prosečna zarada

628


Površina
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica

1


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

191.454 evra

135.348 evra

(71% EU PRO)

56.106 evra

(29% sufinansiranje)

79.316 evra

Podrška mlekari - Porodična mlekara Veličković

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška mlekari.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

79.316 evra

50.000 evra

29.316 evra

31.880 evra

Plan detaljne regulacije Hotel na Vlasini sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

PDR

Izrada plana detaljne regulacije jasno će identifikovati trenutni prostorni razvoj i utvrditi buduću namenu obuhvaćenog područja, koje je Vlada Srbije proglasila zaštićenim prirodnim dobrom I kategorije, tj. predelom izuzetnih odlika. Plan će takođe definisati namenu zemljišta i aktivnosti koje treba da doprinesu razvoju turističkog potencijala ove oblasti, dok će posebna pažnja biti usmerena na zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnog nasleđa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.739 evra

15.000 evra

14.739 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

80.258 evra

Rekonstrukcija i opremanje objekta mesne zajednice (zadružnog doma) u selu Dugojnica

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom objekta mesne zajednice lokalno stanovništvo će imati objekat adekvatan za društvene i kulturne aktivnosti i obuke u oblasti poljoprivrede, čime će se doprineti poboljšanju društvenog života i ekonomskog razvoja. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja stanovnici i stanovnice će učestvovati u upravljanju objektom i njegovom korišćenju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

80.258 evra

68.207 evra

12.051 evra