EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Svilajnac

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 269

Aktivnih preduzetnika - 842

22.000


Broj stanovnika
h-money

36.369


Prosečna zarada

326


Površina
Svilajnac
Svilajnac
Svilajnac
Svilajnac

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

432.199 evra

352.404 evra

(82% EU PRO)

79.795 evra

(18% sufinansiranje)

-
248.542 evra

Izgradnja pristupnog puta i komunalne infrastrukture u „Novoj poslovnoj zoni"

Poslovna infrastruktura

Infrastrukturno opremanje industrijske zone „Nova poslovna zona", koje podrazumeva izgradnju pristupnih puteva i komunalne infrastrukture (vodosnabdevanje, kanalizacija i snabdevanje električnom energijom), stvoriće uslove za potencijalne investitore i pružiti podršku opštini Svilajnac u naporima da ispuni obaveze prema postojećim investitorima koje se odnose na obezbeđivanje poslovne infrastrukture. Projekat tako treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju životnog standarda stanovništva u Svilajncu i Pomoravskom okrugu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

246.401 evra

200.400 evra

46.001 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

183.657 evra

Renoviranje Doma kulture u selu Kušiljevo

Lokalna infrastruktura

Renoviranjem doma kulture u selu Kušiljevo, koje će obuhvatiti rekonstrukciju krova, fasade, enterijera i izgradnju novih sanitarnih čvorova, obezbediće se uslovi za organizovanje kulturnih i edukativnih programa, koncerata i drugih društvenih dešavanja, što je posebno značajno za 800 dece i mladih koji čine 35 odsto ukupnog stanovništva koje živi u selu. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće donet Pravilnik o korišćenju doma kulture kao javne ustanove.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

183.657 evra

149.863 evra

33.794 evra