EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Topola

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 223

Aktivnih preduzetnika - 656

20.939


Broj stanovnika
h-money

36.337


Prosečna zarada

356


Površina
Topola
Topola
Topola
Topola

-


konkurentnost
preduzeća

3


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

63.424 evra

43.274 evra

(68% EU PRO)

20.150 evra

(32% sufinansiranje)

-
63.424 evra

Izrada plana detaljne regulacije Radne zone 4 Topola

PDR

Izradom plana detaljne regulacije stvoriće se planski osnov za infrastrukturno opremanje zone, što uključuje projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže, obilaznice i mreže ulica, čime se omogucáva pristup svakoj parceli i izdavanje građevinskih dozvola. Na taj način cé se obezbediti uslovi za privlačenje investitora.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.370 evra

11.133 evra

1.237 evra

Izrada izvođačkog projekta za sekundarnu mrežu za navodnjavanje

Tehnička dokumentcija

Izradom tehničke dokumentacije za II fazu sekundarne mreže za navodnjavanje, koja pokriva 300 ha, stvoriće se uslovi da 80 proizvođača u selima Vinča i Plaskovac bude priključeno na sistem. Kako sistem za navodnjavanje treba da osigura kontinuiranu količinu i kvalitet proizvoda malih porodičnih voćarskih preduzeća iz opštine, povećaće se njihova proizvodnja i prodaja, kao i tržišni udeo na domaćim i stranim tržištima uz otvaranje novih radnih mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

48.913 evra

30.000 evra

18.913 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-