EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Topola

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 223

Aktivnih preduzetnika - 656

20.939


Broj stanovnika
h-money

36.337


Prosečna zarada

356


Površina
Topola
Topola
Topola
Topola

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

4


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

160.948 evra

126.064 evra

(78% EU PRO)

34.884 evra

(22% sufinansiranje)

-
160.948 evra

Izrada plana detaljne regulacije Radne zone IV Topola

PDR

Izradom plana detaljne regulacije stvoriće se planski osnov za infrastrukturno opremanje zone, što uključuje projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže, obilaznice i mreže ulica, čime se omogućava pristup svakoj parceli i izdavanje građevinskih dozvola. Na taj način će se obezbediti uslovi za privlačenje investitora.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.370 evra

11.133 evra

1.237 evra

Izrada izvođačkog projekta za sekundarnu mrežu za navodnjavanje

Tehnička dokumentacija

Izradom tehničke dokumentacije za II fazu sekundarne mreže za navodnjavanje, koja pokriva 300 ha, stvoriće se uslovi da 80 proizvođača u selima Vinča i Plaskovac bude priključeno na sistem. Kako sistem za navodnjavanje treba da osigura kontinuiranu količinu i kvalitet proizvoda malih porodičnih voćarskih preduzeća iz opštine, povećaće se njihova proizvodnja i prodaja kao i tržišni udeo na domaćim i stranim tržištima, uz otvaranje novih radnih mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

48.913 evra

30.000 evra

18.913 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

GIS za održivi društveno-ekonomski razvoj opštine

Uvođenje i razvoj GIS-a

Kroz GIS projekat biće razvijene specijalizovane prostorne i urbanističke aplikacije koje će omogućiti planiranje i donošenje odluka zasnovano na dokazima, unapređenje javne infrastrukture, privlačenje investicija, razvoj turizma i efikasniju i učinkovitiju zaštitu korisnika/ca socijalne pomoći.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

97.524 evra

82.790 evra

14.734 evra

-