EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Trstenik

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 359

Aktivnih preduzetnika - 1181

40.145


Broj stanovnika
h-money

36.525


Prosečna zarada

448


Površina
Trstenik

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

51.161 evra

38.461 evra

(75% EU PRO)

12.700 evra

(25% sufinansiranje)

49.020 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta – Din tim d.o.o. Lopaš

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom drvene ukrasne galanterije, poklona, promotivnog materijala itd. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku mašine za obradu drveta kako bi se uvećala produktivnost i proširio asortiman proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, a potom i još četiri. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje finansijske podrške unapređenju energetske efikasnosti lokalne seoske škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.620 evra

20.000 evra

8.620 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta – Šomi 97 Planinica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik od drvne građe proizvodi polugotove proizvode (daske i letve) i gotove proizvode (stolove i klupe). Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju peleta od drvnog otpada, kao i mašina za obradu drva i oštrenje testera kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda, povećali proizvodni kapaciteti, proširio asortiman proizvoda i smanjili troškovi. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah i još dva u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju drvenih stolova i klupa lokalnom kulturnom društvu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.400 evra

16.320 evra

4.080 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-