EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Trstenik

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 359

Aktivnih preduzetnika - 1181

40.145


Broj stanovnika
h-money

36.525


Prosečna zarada

448


Površina
Trstenik

2


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

51.161 evra

38.461 evra

(75% EU PRO)

12.700 evra

(25% sufinansiranje)

49.020 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - DIN TIM d.o.o. Lopaš

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzeću za obradu drveta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.620 evra

20.000 evra

8.620 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta - Šomi 97 Planinica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u obradi drveta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.400 evra

16.320 evra

4.080 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-