EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Trstenik

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 359

Aktivnih preduzetnika - 1181

40.145


Broj stanovnika
h-money

36.525


Prosečna zarada

448


Površina
Trstenik

5


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

159.716 evra

120.359 evra

(75% EU PRO)

39.357 evra

(25% sufinansiranje)

157.575 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta – Din tim d.o.o. Lopaš

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom drvene ukrasne galanterije, poklona, promotivnog materijala itd. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku mašine za obradu drveta kako bi se uvećala produktivnost i proširio asortiman proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, a potom i još četiri. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje finansijske podrške unapređenju energetske efikasnosti lokalne seoske škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.620 evra

20.000 evra

8.620 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta – Šomi 97 Planinica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik od drvne građe proizvodi polugotove proizvode (daske i letve) i gotove proizvode (stolove i klupe). Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju peleta od drvnog otpada, kao i mašina za obradu drva i oštrenje testera kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda, povećali proizvodni kapaciteti, proširio asortiman proizvoda i smanjili troškovi. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah i još dva u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju drvenih stolova i klupa lokalnom kulturnom društvu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.400 evra

16.320 evra

4.080 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od plastike i papira NV-plast 2017, Medveđa

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Porodično preduzeće za proizvodnju proizvoda od plastike (ostali proizvodi) nabaviće novu mašinu za brizganje plastike i kalupe kako bi omogućilo uvođenje dva nova proizvoda i povećalo ukupnu efikasnost i prihode. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženom aktivnošću DOP-a predviđa se podrška lokalnom udruženju mladih i donacija sredstava za opremanje dečjeg igrališta škole za decu sa smetnjama u razvoju u Trsteniku i donacije osnovnoj školi u Čajki, lokalnom fudbalskom klubu i ugroženim porodicama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.887 evra

22.073 evra

5.814 evra

Podrška preduzeću za obradu metala Camtech d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za preradu metala (ostali proizvodi) nabaviće novu računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu i započeće proizvodnju novog proizvoda na srpskom tržištu – aluminijumske bravarije i pripadajućeg okova za staklena vrata, što će za rezultat imati povećanje efikasnosti i produktivnosti. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, dva će biti odmah otvorena i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je podrška razvoju sporta kroz finansiranje sportskih događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.457 evra

29.825 evra

12.632 evra

Podrška preduzetniku u oblasti obrade drveta ACM Creative

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom pločastog nameštaja) nabaviće CNC mašinu za obradu drveta kako bi smanjilo procenat greške i na taj način poboljšalo efikasnost i profitabilnost. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska podrška školskoj deci kroz razne donacije lokalnim školama i sportskim klubovima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.211 evra

30.000 evra

8.211 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-