EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Tutin

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 212

Aktivnih preduzetnika - 1074

31.509


Broj stanovnika
h-money

36.513


Prosečna zarada

742


Površina
Tutin

3


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

3


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

197.207 evra

142.469 evra

(72% EU PRO)

54.738 evra

(28% sufinansiranje)

97.467 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala – Sadović-M Ribariće

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom sečiva za trakaste testere za mašine za obradu drveta. Proizvodi sečiva za testere različitih veličina po narudžbini klijenata i svoje proizvode distribuira mahom neposrednom prodajom, pri čemu postoje planovi da se od 2020. godine preko velikoprodajnih kanala deo proizvoda isporučuje nemačkim kupcima. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za kupovinu mašine koja će poboljšati kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, a potom i do zapošljavanja još dva radnika. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja usredsređene na zaštitu životne sredine. One će obuhvatati pružanje podrške čišćenju obale jezera Gazivode u saradnji sa volonterima iz lokalne osnovne škole, konkretno obezbeđivanjem svih nužnih finansijskih i materijalnih resursa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

52.900 evra

20.000 evra

32.900 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće – Biser SS-2016

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom posteljine od pamuka, satena i damasta, vezenih peškira, stolnjaka i pletene odeće. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašina za šivenje i obradu tekstila radi povećanja proizvodnje i produktivnost i proširenja tržišta. Ovo će dovesti do otvaranja odmah dva, a potom još dva nova radna mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnim centrima za migrante i izbeglice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.550 evra

10.600 evra

4.950 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta Smrča-74sre, Ribariće

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu drveta (proizvodnja vrata i košnica) nabaviće opremu za proizvodnju satnih osnova i sterilizaciju voska, što će za rezultat imati povećanu proizvodnju sadašnjih proizvoda i uvođenje novog asortimana proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju četiri nova radna mesta odmah i još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija u vidu zamene unutrašnje stolarije u Zdravstvenoj stanici u Ribariću i sponzorstvo lokalne sportske manifestacije Prvomajski turnir u fudbalu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.017 evra

23.333 evra

5.684 evra

74.136 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Geografski informacioni sistem kao alat za unapređenje konkurentnosti

Uvođenje i razvoj GIS-a

Susedne LS u Raškom okrugu – Novi Pazar kao nosilac GIS-a i Tutin – imaju zajedničke probleme koji se tiču prostornih pitanja, a uz to, u Novom Pazaru nedostaje katastar podzemnih instalacija a u Tutinu ažurirana baza prostornih podataka. Projekat je zato usmeren na unapređenje postojećeg i uspostavljanje integrisanog GIS-a za dve opštine, dok će analiza prostornih i drugih podataka i izrada specijalizovanih aplikacija omogućiti bolje upravljanje postojećim resursima i njihovu promociju sa ciljem privlačenja investicija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.995 evra

61.045 evra

10.950 evra

25.604 evra

Inkluzivna zaštita nematerijalne baštine – most između kultura

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje „Nova vizija“ Prijepolje

Partner na projektu: Udruženje „Ženska inicijativa Priboj“, Nacionalna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Ustanova kulture Sjenica, Narodna biblioteka „Dr Ejup Mušović“ Tutin

Unapređenje nivoa saradnje i poverenja između srpske i bošnjačke zajednice promovisanjem i zaštitom nematerijalne kulturne baštine u regionu. Pored toga će posredstvom dijaloga i međusektorske saradnje nadležnih regionalnih aktera i stručnjaka na nacionalnom nivou biti sačinjeni inkluzivni i integrativni instrumenti za unapređenje saradnje dveju zajednica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.795 evra

5.541 evra

254 evra

Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanjem relevantnih aktera iz lokalnih sredina

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana NEXUS Vranje

Partner na projektu: Udruženje građana IMPULS Tutin

Jačanje socijalne inkluzije i aktivnog angažovanja u društvenim promenama žena i devojčica pripadnica etničkih manjina u Vranju i Tutinu kroz međuopštinsku saradnju relevantnih socijalnih aktera. Zaposleni u obrazovnim institucijama će istovremeno proći obuku u inovativnim metodama interkulturalne nastave.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.984 evra

14.984 evra

-

Ravnopravnost, različitost i dijalog u lokalnoj zajednici

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Doprinos inkluziji bošnjačke manjine unapređenjem zastupanja njenih potreba i bolje realizacije njenih prava. Razvoj lokalnih politika za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i obezbeđivanje njihove delotvornosti u lokalnim zajednicama poboljšanjem postojećeg okvira i podrškom institucijama koje se bave zaštitom manjinskih prava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.825 evra

4.825 evra

-