EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Valjevo

Šumadija i zapadna Srbija - Kolubarski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 1295

Aktivnih preduzetnika - 3754

87.334


Broj stanovnika
h-money

40.851


Prosečna zarada

905


Površina
Valjevo
Valjevo
Valjevo
Valjevo
Valjevo
Valjevo
Valjevo

1


konkurentnost
preduzeća

1


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

281.252 evra

172.141 evra

(61% EU PRO)

109.111 evra

(39% sufinansiranje)

44.801 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji artikala od papira i plastike - Neoflex Tape

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Podrška preduzetniku u proizvodnji kancelarijskih predmeta od papira.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.801 evra

20.000 evra

24.801 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

234.310 evra

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Bair

Lokalna infrastruktura

Izgradnja 893 metra nove kanalizacione mreže u gradskom romskom naselju Bair, koje beleži ubrzani rast, poboljšaće uslove života za oko 2.000 Roma i Romkinja kao i rad 24 lokalna preduzeća koja posluju u centralnom delu Valjeva. Otpadne vode će se preusmeriti u postrojenje za prečišćavanje u Valjevu, dok će projekat doprineti i boljoj zaštiti životne sredine kroz smanjenje ispuštanja štetnih materija u zemljište i podzemne vode.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

234.310 evra

150.000 evra

84.310 evra