EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Varvarin

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 140

Aktivnih preduzetnika - 540

16.803


Broj stanovnika
h-money

34.636


Prosečna zarada

249


Površina
Varvarin

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

61.006 evra

48.287 evra

(79% EU PRO)

12.719 evra

(21% sufinansiranje)

58.865 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Kalem Gogi d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju hrane (prerada voća i povrća) nabaviće set mašina za pranje, selekciju, sečenje i kuvanje voća i povrća u cilju poboljšanja proizvodnje ajvara i džemova, što će za rezultat imati dalje širenje poslovanja, veću produktivnost i efikasnost. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija proizvoda preduzeća narodnoj kuhinji u Varvarinu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.854 evra

26.907 evra

6.947 evra

Podrška preduzetniku u oblasti obrade metala M.G.D.S.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom proizvoda od metala (limene dimovodne cevi i peći za pečenje paprike) nabaviće mašinu za kružno zavarivanje i automatizovanu mašinu za savijanje dimovodnih cevi, presu i komoru za farbanje. Oprema će doprineti modernizaciji proizvodnje i omogućiti uvođenje novog proizvoda – dimovodne cevi za peći na pelet. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno, a još jedno u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je rekonstrukcija oluka u Centru za decu sa smetnjama u razvoju u Varvarinu i donacija peći za grejanje udruženju Liga prijateljstva Roma.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.011 evra

19.239 evra

5.772 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-