EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Velika Plana

Južna i istočna Srbija - Podunavski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 367

Aktivnih preduzetnika - 1194

38.846


Broj stanovnika
h-money

38.246


Prosečna zarada

345


Površina
Velika Plana
Velika Plana

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

158.666 evra

128.101 evra

(81% EU PRO)

30.565 evra

(19% sufinansiranje)

-
23.281 evra

Izrada plana detaljne regulacije za turističko-sportsku zonu Velika Morava

PDR

Izradom plana detaljne regulacije definisaće se namena zemljišta i omogućiti kontrolisano, održivo i pravilno korišćenje prostora. Obala Velike Morave, valorizovana i očuvana na ovaj način povećaće turistički potencijal i podstací ekonomske aktivnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.140 evra

15.000 evra

6.140 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

135.385 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Karađorđe”

Lokalna infrastruktura

Zamena stolarije i termoizolacija fasade, uz postavljanje novog poda, poboljšaće uslove za obrazovanje 236 dece u Osnovoj školi „Karađorđe“ u Velikoj Plani, kao i uslove rada za 65 zaposlenih. Pored toga, lokalni sportski klubovi i udruženja koja koriste školske prostorije imaće unapređene uslove za bavljenje sportskim aktivnostima, a budući da će se rekonstrukcija izvršiti u skladu sa principima energetske efikasnosti, smanjiće se potrošnja energije i nivo zagađenja u opštini.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

135.385 evra

110.960 evra

24.425 evra