EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Velika Plana

Južna i istočna Srbija - Podunavski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 367

Aktivnih preduzetnika - 1194

38.846


Broj stanovnika
h-money

38.246


Prosečna zarada

345


Površina
Velika Plana
Velika Plana

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

220.457 evra

175.996 evra

(80% EU PRO)

44.461 evra

(20% sufinansiranje)

61.791 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda Pekara KMP Milojević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda (peciva) zameniće staru opremu kako bi povećalo količinu, unapredilo kvalitet i uvelo nove proizvode. U proizvodnji su trenutno zaposlena četiri radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još četiri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija školskih obroka, u koordinaciji sa školskim odborom, za materijalno ugrožene učenike i učenike koji su treće dete u porodici, a koji pohađaju osnovnu školu u Velikoj Plani.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.910 evra

25.877 evra

7.033 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji građevinskog materijala Blokara Krasić

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom građevinskog materijala nabaviće novu mašinu i kalupe za proizvodnju betonskih blokova, što će značajno poboljšati i ubrzati proces proizvodnje i povećati njen obim, uz istovremeno smanjenje troškova. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno, a još dva tokom perioda od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija građevinskog materijala, cigle, za izgradnju azila za pse, preko Udruženja građana „Mrvica“ u Velikoj Plani.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.881 evra

22.018 evra

6.863 evra

23.281 evra

Izrada plana detaljne regulacije za turističko-sportsku zonu Velika Morava

PDR

Izradom plana detaljne regulacije definisaće se namena zemljišta i omogućiti kontrolisano, održivo i pravilno korišćenje prostora. Obala Velike Morave, valorizovana i očuvana na ovaj način, povećaće turistički potencijal i podstaći ekonomske aktivnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.140 evra

15.000 evra

6.140 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

135.385 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Karađorđe“

Lokalna infrastruktura

Zamena stolarije i termoizolacijе fasade, uz postavljanje novog poda, poboljšaće uslove za obrazovanje 236 dece u Osnovoj školi „Karađorđe“ u Velikoj Plani, kao i uslove rada za 65 zaposlenih. Pored toga, lokalni sportski klubovi i udruženja koja koriste školske prostorije imaće unapređene uslove za bavljenje sportskim aktivnostima, a budući da će se rekonstrukcija izvršiti u skladu sa principima energetske efikasnosti, smanjiće se potrošnja energije i nivo zagađenja u opštini.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

135.385 evra

110.960 evra

24.425 evra