EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Veliko Gradište

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 170

Aktivnih preduzetnika - 676

17.559


Broj stanovnika
h-money

34.017


Prosečna zarada

334


Površina
Veliko Gradište

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

53.976 evra

47.006 evra

(87% EU PRO)

6.970 evra

(13% sufinansiranje)

-
53.976 evra

Izrada plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora turističkog puta i pešačko-biciklističke staze duž obale Dunava i Srebrnog jezera

PDR

Izrada plana detaljne regulacije za područje od oko 80 ha unaprediće uslove za ulaganja u turističku infrastrukturu, uključujući turistički put i pešačke i biciklističke staze duž Dunava i Srebrnog jezera. Planska dokumentacija će takođe omogućiti proširivanje turističke ponude i bolji pristup mestima sa kulturno-istorijskim nasleđem u Velikom Gradištu, kao i njihovo očuvanje i valorizaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.660 evra

14.990 evra

1.670 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Unapređenje uslova za korišćenje lokalnih društveno-ekonomskih potencijala kroz GIS

Uvođenje i razvoj GIS-a

Grad Požarevac i opština Veliko Gradište prepoznali su zajednički interes u razvoju raznovrsnog turističkog potencijala, dok se samostalno Požarevac oslanja na poljoprivredu, a Veliko Gradište na privatni sektor. Zajednička inicijativa biće usmerena na razvoj turizma i poljoprivrede u Požarevcu i promociju investicija u Velikom Gradištu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.175 evra

29.875 evra

5.300 evra

-