EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Veliko Gradište

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 170

Aktivnih preduzetnika - 676

17.559


Broj stanovnika
h-money

34.017


Prosečna zarada

334


Površina
Veliko Gradište

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

18.801 evra

17.131 evra

(91% EU PRO)

1.670 evra

(9% sufinansiranje)

-
18.801 evra

Izrada plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora turističkog puta i pešačko-biciklističke staze duž obale Dunava i Srebrnog jezera

PDR

Izrada plana detaljne regulacije, koja pokriva područje od oko 80ha, obezbedicé unapređene uslove za ulaganja u turističku infrastrukturu, uključujucí turistički put i pešačke i biciklističke staze duž Dunava i Srebrnog jezera. Planska dokumentacija će takođe omogucíti proširivanje turističke ponude i bolji pristup mestima sa kulturno-istorijskim nasleđem u Velikom Gradištu, kao i njihovo očuvanje i valorizaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.660 evra

14.990 evra

1.670 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-