EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Vlasotince

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 158

Aktivnih preduzetnika - 1079

28.327


Broj stanovnika
h-money

33.355


Prosečna zarada

308


Površina
Vlasotince

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

19.169 evra

17.051 evra

(89% EU PRO)

2.118 evra

(11% sufinansiranje)

-
19.169 evra

Izrada plana detaljne regulacije za radne zone Stajkovce i Gložane

PDR

Plan detaljne regulacije treba da omogući brži ekonomski razvoj opštine i skrati proceduru izbora odgovarajućih lokacija za domaće i strane investitore, naročito za one koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kroz izradu plana, koji obuhvata područje površine 60 ha, radne zone Stajkovce i Gložane biće infrastrukturno opremljene i obezbediće se uslovi za poslovanje 50 malih i srednjih preduzeća, koja mogu da zaposle između 1.000 i 1.500 novih radnika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.028 evra

14.910 evra

2.118 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-