EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Žabari

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 58

Aktivnih preduzetnika - 194

10.097


Broj stanovnika
h-money

28.405


Prosečna zarada

264


Površina
Žabari
Žabari
Žabari
Žabari
Žabari
Žabari

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

82.013 evra

68.426 evra

(83% EU PRO)

13.587 evra

(17% sufinansiranje)

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

79.872 evra

Rekonstrukcija i opremanje Centra za socijalni rad

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija podova, krova, toaleta, instalacija, sistema grejanja, zamena stolarije i nabavka potrebne opreme i nameštaja stvoriće uslove za pružanje unapređenih socijalnih usluga ranjivim grupama stanovništva, najviše deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama. Aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja trebalo bi da doprinesu unapređenju lokalne politike za socijalnu inkluziju i podršku deci i mladima sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

79.872 evra

66.285 evra

13.587 evra