EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Zaječar

Južna i istočna Srbija - Zaječarski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 400

Aktivnih preduzetnika - 1125

55.987


Broj stanovnika
h-money

41.669


Prosečna zarada

1.069


Površina
Zaječar
Zaječar
Zaječar
Zaječar
Zaječar

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

22.233 evra

16.431 evra

(74% EU PRO)

5.802 evra

(26% sufinansiranje)

-
22.233 evra

Izrada plana detaljne regulacije za banjskoturistički kompleks Nikolićevo

PDR

Izradom plana detaljne regulacije treba da se uspostavi planski osnov za razvoj banjskog centra i stvore prilike za podsticanje ekonomskih aktivnosti u naselju Nikolićevo. To će doprineti širem razvoju turizma na području grada Zaječara i promociji regionalnih prirodnih i kulturnih resursa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.092 evra

14.290 evra

5.802 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-