EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Zaječar

Južna i istočna Srbija - Zaječarski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 400

Aktivnih preduzetnika - 1125

55.987


Broj stanovnika
h-money

41.669


Prosečna zarada

1.069


Površina
Zaječar
Zaječar
Zaječar
Zaječar
Zaječar

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

177.026 evra

158.495 evra

(90% EU PRO)

18.531 evra

(10% sufinansiranje)

79.566 evra

Podrška RARIS-u: Idi digitalno! Digitalna transformacija industrije turizma i zabave u istočnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat ima za cilj da pomogne MSP u sektoru turizma i rekreacije sa sedištem u istočnoj Srbiji da prebrode izazove digitalizacije, pružajući im dve vrste prilagođenih obuka – o digitalizaciji i o sprovođenju aktivnosti u digitalnom marketingu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.551 evra

29.551 evra

-

Podrška Timočkom omladinskom centru: Pomak poslovni transformator

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat će pružiti usluge edukacije, stručnog znanja i mentorstva poslovnoj zajednici u Timočkom okrugu u cilju poboljšanja konkurentnosti MSP i podrške njihove poslovne prilagođenosti na novo, digitalno tržište. Projekat se sastoji od radionica i obuka prilagođenih potrebama MSP koje su organizovali stručnjaci u saradnji sa centrom Nova Iskra.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

50.015 evra

49.476 evra

539 evra

97.460 evra

Izrada plana detaljne regulacije za banjskoturistički kompleks Nikolićevo

PDR

Izradom plana detaljne regulacije treba da se uspostavi planski osnov za razvoj banjskog centra i stvore prilike za podsticanje ekonomskih aktivnosti u naselju Nikolićevo. To će doprineti širem razvoju turizma na području grada Zaječara i promociji regionalnih prirodnih i kulturnih resursa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.092 evra

14.290 evra

5.802 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Uvođenje i razvoj GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

Projekat će omogućiti uspostavljanje jednošalterskog sistema u Zaječaru, gde će sve potrebne informacije o kapacitetu katastarskih parcela biti dostupne građanima i potencijalnim investitorima, a specijalna pažnja biće posvećena mapiranju javnog osvetljenja i podzemnih instalacija. Projekat za krajnji cilj ima privlačenje investicija, koje će dovesti do otvaranja novih radnih mesta i unaprediti životni standard građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

75.227 evra

63.037 evra

12.190 evra

-