EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Žitorađa

Južna i istočna Srbija - Toplički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 47

Aktivnih preduzetnika - 275

15.421


Broj stanovnika
h-money

36.840


Prosečna zarada

214


Površina
Žitorađa

3


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

53.078 evra

40.334 evra

(76% EU PRO)

12.744 evra

(24% sufinansiranje)

50.937 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta – Bosanac-95 Držanovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi obradom drveta i trenutno proizvodi drvene brikete za grejanje. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašine za proizvodnju peleta, a u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i unapređenja konkurentnosti. Ovo će za posledicu imati otvaranje jednog novog radnog mesta odmah, kao i još jednog u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje podrške lokalnoj zajednici u vidu održavanja i popravke zgrade mesne zajednice, škole i vrtića u selu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.010 evra

12.000 evra

3.010 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi arhitektonskom delatnošću – Architectural ID Pejkovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik proizvodi 3D vizuelne prikaze arhitektonskih projekata za strano tržište. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku računara za renderovanje i uspostavljanje takozvane render farme, čime će povećati produktivnost i kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah, kao i još četiri nova radna mesta u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti pružanje podrške lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.600 evra

14.000 evra

6.600 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Šumaprodukt 2018 d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za preradu voća nabaviće mašinu za pranje barboter i transportnu inspekcionu traku radi povećanja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja kvaliteta proizvoda i smanjenja troškova proizvodnje. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija televizora za vrtić „Prva radost“ u Žitorađi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.327 evra

12.193 evra

3.134 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-