EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Srbija, 21. oktobar 2020.

Partnerstvo za zdravlje – Srbija, EU i UNOPS

U trenutku kada se ceo svet suočava sa krizom prouzrokovanom širenjem koronavirusa, reči kao što su solidarnost i zajedništvo dobile su svoj pun smisao. Pandemija je globalnu zajednicu dočekala nespremnom za brzu reakciju, a sve pojedinačne države stavila pred isti zadatak – da zaštite svoje stanovništvo. Evropska unija (EU), i sama ozbiljno pogođena posledicama krize, ostala je dosledna u svojoj podršci građanima Srbije. Kao odgovor na zdravstvenu krizu, EU je finansijski podržala osnaživanje zdravstvenog sistema Srbije i time doprinela efikasnom i adekvatnom odgovoru na pandemiju, dok je istovremeno pružila neohodnu pomoć najranjivijim grupama stanovništva. Ovo je samo početak, jer posledice krize prete da ostave dalekosežne štetne efekte.

Evropska unija je 8. aprila 2020. objavila svoj globalni odgovor za borbu protiv koronavirusa širom sveta vredan 15,6 milijardi evra. Inicijalna podrška od 93 miliona evra izdvojena za Srbiju usmerena je na rešavanje neposrednih zdravstvenih problema izazvanih pandemijom, ali i na ublažavanje negativnih društveno-ekonomskih posledica, naročito u predstojećem periodu oporavka zemlje.

Za hitan odgovor na zdravstvenu krizu, Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo za evropske integracije su prenamenili 15 miliona evra sredstava iz pretpristupnih fondova EU (IPA) za neodložne mere, a za deo paketa ove pomoći u visini od skoro pet miliona evra, 3. aprila 2020. godine sporazum su potpisali šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i Mikela Telatin, šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji. UNOPS, kao provereni partner u razvoju, ali i kriznim situacijama, odabran je da sprovede hitne nabavke zdravstvene opreme. U ovu svrhu, iz budžeta dva projekta koja finansira EU, a sprovodi UNOPS u Srbiji, prenamenjeno je 4,9 miliona evra, i to 1,4 miliona iz razvojnog programa EU PRO i 3,5 miliona evra iz programa Podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji (SHAI).

Kao deo mera preduzetih u borbi protiv pandemije, UNOPS je na globalnom planu pokrenuo mehanizam hitnih nabavki, koji je Srbiji omogućio efikasnu isporuku 100 trijažnih kontejnera, 50 respiratora, 25 aparata za anesteziju koji uključuju respiratorni monitoring i sveobuhvatno praćenje vitalnih parametara, 50 monitora intenzivne nege, 300 beskontaktnih termometara, 800.000 maski, 100 koncentratora kiseonika, kao i laboratorijsku opremu i testove. 

Pristigla medicinska oprema nabavljena je u skladu sa prioritetnim potrebama koje je odredilo Ministarstvo zdravlja i raspoređena je po bolnicama i zdravstvenim ustanovama širom Srbije, tamo gde je to bilo najpotrebnije. Iako je oprema inicijalno najčešće služila za suzbijanje širenja koronavirusa, na duge staze doprinosi osnaživanju celokupnog zdravstvenog sistema. 

Deo opreme nabavljen iz fondova Evropske unije prenamenjenih iz programa EU PRO doprineo je osnaživanju sektora zdravstva u gradovima i opštinama u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, gde je instalirano čak 50 medicinskih kontejnera za trijažu i hitnu negu pacijenata.

Jedan ovakav potpuno opremljen kontejner, u kome se nalazi krevet za pregled, sto sa dve stolice, beskontaktni termometar, kao i oprema za uklanjanje medicinskog i infektivnog otpada, stigao je između ostalog i u Zdravstveni centar u Knjaževcu.⁣⁣ „To, pre svega, znači bezbedniji rad zaposlenih i manju mogućnost širenja infekcije“, kaže dr Ivica Rakić, direktor Zdravstvenog centra, objašnjavajući da sada uzrokovanje pacijenta i uzimanje briseva potrebnih za testiranje na virus može da se obavlja van zdravstvene ustanove.

EU i Republika Srbija u partnerstvu sa UNOPS-om su i posle isporuke hitne medicinske opreme nastavili da zajedno rešavaju probleme uzrokovane prolongiranim trajanjem pandemije. Tako je iz sredstava programa Podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji (SHAI) 2.000 romskih porodica sa više od 8.500 članova koje žive u Beogradu, Valjevu, Nišu, Koceljevi, Vranju, Subotici i Lebanu dobilo pakete sa prehrambenim i higijenskim proizvodima, a dodatno je EU podržala i angažovanje oko 200 zdravstvenih radnika koji će šest meseci raditi u 24 ustanove javnog zdravlja u opštinama u kojima je to najpotrebnije. Ova pomoć vredna milion evra podrazumevala je i nabavku medicinskih uniformi za sve novoangažovane radnike/ce.

Za moderne, mobilne ambulante koje su postavljane ispred zdravstvenih ustanova, ali i kad god je to bilo moguće, proizvodi su nabavljani od domaćih proizvođača, čime se dodatno doprinelo i privredi Srbije, koja je, kao i u drugim zemljama, ozbiljno pogođena ovom krizom.