EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Aleksinac

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 214

Aktivnih preduzetnika - 1136

48.671


Broj stanovnika
h-money

40.477


Prosečna zarada

707


Površina
Aleksinac

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

244.980 evra

195.822 evra

(80% EU PRO)

49.158 evra

(20% sufinansiranje)

-
54.091 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Unapređenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

Grad Kruševac i opština Aleksinac već su uspostavili GIS, obezbedili hardver i softver, prikupili i uneli geoprostorne podatke, prostorni i urbanistički planovi su izrađeni a obučen kadar postoji. Unapređenje podrazumeva nabavku specijalizovane aplikacije koja će stvoriti mehanizme za praćenje i upravljanje javnom imovinom, što će umanjiti troškove održavanja i omogućiti lokalnoj upravi da pruža bolje usluge.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

51.950 evra

44.100 evra

7.850 evra

190.889 evra

Natkrivanje i opremanje zelene pijace u Aleksincu

Lokalna infrastruktura

Izgradnja krova i nabavka novih tezgi pružiće bolje uslove za prodavce i kupce poljoprivrednih i zanatskih proizvoda i povećati broj radnih dana pijace, što će omogućiti da sadašnjih 60 proizvođača/prodavaca ostvare veće prihode, dok će novih 200 imati mogućnost da iznajme tezge. U okviru projekta izradiće se i pravilnik o radu zelene pijace, dok će rukovodstvo i zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću proći obuke za upravljanje pijacom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

190.889 evra

149.581 evra

41.308 evra