EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Bela Palanka

Južna i istočna Srbija - Pirotski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 80

Aktivnih preduzetnika - 270

11.214


Broj stanovnika
h-money

28.009


Prosečna zarada

517


Površina
Bela Palanka

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

1


Socijalna kohezija
i inkluzija

155.153 evra

130.704 evra

(84% EU PRO)

24.449 evra

(16% sufinansiranje)

-
25.441 evra

Izrada izvođačkog projekta za rekonstrukciju objekata bivše fabrike Femid u Beloj Palanci

Tehnička dokumentcija

Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekata nekadašnje fabrike Femid, koja će obuhvatiti proizvodnu halu (1848 m2), prijemnicu (185 m2) i magacin (465 m2), treba da omogući investicije u poslovnu infrastrukturu i doprinese stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za postojeće i buduće investitore, što će konačno dovesti do boljeg životnog standarda lokalnog stanovništva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

23.300 evra

18.630 evra

4.670 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

129.712 evra

Sanacija i adaptacija zgrade Ustanove kulture „Remezijana"

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija ustanove kulture koja će obuhvatiti radove na krovu, grejanju, uvođenje novih električnih instalacija i osvetljenja, te sistema klimatizacije i ventilacije pozorišta i scene, kao i nabavku nove opreme, poboljšaće uslove za rad i organizovanje različitih kulturnih sadržaja istovremeno unapređujući njihov kvalitet. Postignuta energetska efikasnost smanjiće troškove grejanja što cé omogućiti opštini da ušteđena sredstva ulaže u kulturu. Pored toga, u skladu sa principima dobrog upravljanja, biće donet Pravilnik o korišćenju kulturnih objekata u okviru Ustanove kulture „Remezijana”.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

129.712 evra

109.933 evra

19.779 evra