EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Loznica

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 948

Aktivnih preduzetnika - 2900

76.390


Broj stanovnika
h-money

34.930


Prosečna zarada

612


Površina
Loznica

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

2


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

94.925 evra

79.730 evra

(84% EU PRO)

15.195 evra

(16% sufinansiranje)

59.695 evra

Podrška Regionalnoj razvojnoj agenciji Podrinja, Podgorine i Rađevine: Zapadna Srbija – Mađarska – prilike za pametno (SMART) poslovanje

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj ovog projekta je poboljšanje izvoznih kapaciteta 40 MSP sa područja zapadne Srbije (okruzi: Podrinje, Mačva, Kolubara) na mađarsko tržište, uz uočavanje njihovih potreba i mogućnosti. Projekat će takođe organizovati posetu mađarske delegacije preduzetnicima iz Srbije sa ciljem da se olakša umrežavanje i poveća trgovinski potencijal. Slično tome, imajući u vidu tehničke prepreke i barijere u oblasti izvoza, projekat namerava da omogući sertifikaciju potencijalnih izvoznika na mađarsko tržište pružanjem podrške u vezi sa ISO i drugim međunarodnim standardima potrebnim za izvoz.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

59.695 evra

50.000 evra

9.695 evra

35.230 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Uvođenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS projekat će omogućiti uspostavljanje integrisane baze podataka za četiri LS u kojima ona trenutno ne postoji – Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Pored toga, u Loznici će biti razvijene međuopštinska aplikacija za turizam i zasebna aplikacija za prevenciju rizika i upravljanje javnom imovinom, dok će Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija razviti aplikacije za javnu infrastrukturu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.089 evra

27.589 evra

5.500 evra

-