EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Rača

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 75

Aktivnih preduzetnika - 296

10.735


Broj stanovnika
h-money

34.230


Prosečna zarada

216


Površina
Rača
Rača

-


konkurentnost
preduzeća

2


poboljšano
poslovno okruženje

-


Socijalna kohezija
i inkluzija

13.841 evra

11.741 evra

(85% EU PRO)

2.100 evra

(15% sufinansiranje)

-
13.841 evra

Izrada Plana detaljne regulacije industrijske zone Istok

PDR

Izradom plana detaljne regulacije za radnu zonu Istok, koja pokriva površinu od 39 ha, obezbediće se odgovarajući kapaciteti za poslovanje do 20 novih investitora, uglavnom malih preduzeća koja u proseku zapošljavaju od 35 do 50 ljudi, što znači da planska dokumentacija može da doprinese otvaranju 1.000 novih radnih mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.700 evra

9.600 evra

2.100 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koje ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat je nabavljena serverska i mrežna oprema, kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, ultimativno, novim investicijama. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-