EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Rača

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 75

Aktivnih preduzetnika - 296

10.735


Broj stanovnika
h-money

34.230


Prosečna zarada

216


Površina
Rača
Rača

-


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

72.275 evra

61.308 evra

(85% EU PRO)

10.967 evra

(15% sufinansiranje)

-
72.275 evra

Izrada plana detaljne regulacije Industrijske zone Istok

PDR

Izradom plana detaljne regulacije za Radnu zonu Istok, koja pokriva površinu od 39 ha, obezbediće se odgovarajući kapaciteti za poslovanje do 20 novih investitora, uglavnom malih preduzeća koja u proseku zapošljavaju od 35 do 50 ljudi, što znači da planska dokumentacija može da doprinese otvaranju 1.000 novih radnih mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.700 evra

9.600 evra

2.100 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS projekat u susedskim opštinama Rača, Batočina i Lapovo poboljšaće međuopštinsku saradnju u efikasnom urbanističkom i prostornom planiranju i upravljanju komunalnom infrastrukturom. Pored toga, biće razvijene zasebne aplikacije za upravljanje javnom imovinom u Rači, za poljoprivredu – pčelarstvo i upravljanje rizicima od poplava u Batočini, kao i za promociju radnih zona u Lapovu. Ovo će unaprediti sveukupni socioekonomski razvoj.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

58.434 evra

49.567 evra

8.867 evra

-