EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Sjenica

Šumadija i zapadna Srbija - Zlatiborski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 165

Aktivnih preduzetnika - 707

25.907


Broj stanovnika
h-money

41.111


Prosečna zarada

1.059


Površina
Sjenica
Sjenica
Sjenica
Sjenica
Sjenica
Sjenica
Sjenica
Sjenica

2


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

4


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

283.664 evra

209.238 evra

(74% EU PRO)

74.426 evra

(26% sufinansiranje)

43.300 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće – Hami Taj

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom odeće i donjeg veša i pružanjem usluga šivenja po meri. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku specijalizovanih mašina za šivenje u cilju povećanja produktivnosti, proširenja proizvodnih kapaciteta i smanjenja troškova proizvodnje.Odmah će biti otvorena tri nova radna mesta, a u dužem roku njih još sedam. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje obuke na radu za nove zaposlene i donaciju pidžama lokalnoj bolnici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju predmeta od plastike i papira – Jum-hek

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom PET ambalaže za mlečne proizvode. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku poluautomatske mašine za proizvodnju PET ambalaže i dodatne opreme kako bi se smanjili troškovi i proširila proizvodnja. Ova investicija će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah, a potom još jednog. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju PET ambalaže za uzorke mleka Regionalnom centru za razvoj poljoprivrede, koji ima akreditovanu laboratoriju za analizu kvaliteta mleka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.300 evra

11.900 evra

5.400 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

238.223 evra

Završetak izgradnje novog vrtića

Lokalna infrastruktura

Završetak izgradnje novog vrtića „Maslačak“ obezbediće uslove za boravak za više od 200 dece, čime će se udvostručiti trenutni smeštajni kapaciteti vrtića. Na taj način će se rešiti pitanje duge liste čekanja na mesto u vrtiću u Sjenici, jednoj od šest lokalnih samouprava u Srbiji koje beleže pozitivni prirodni priraštaj, dok će zaposleni u vrtiću imati bolje uslove rada uz otvaranje najmanje tri nova radna mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

212.672 evra

149.900 evra

62.772 evra

Inkluzivna zaštita nematerijalne baštine – most između kultura

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje „Nova vizija“ Prijepolje

Partner na projektu: Udruženje „Ženska inicijativa Priboj“, Nacionalna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Ustanova kulture Sjenica, Narodna biblioteka „Dr Ejup Mušović“ Tutin

Unapređenje nivoa saradnje i poverenja između srpske i bošnjačke zajednice promovisanjem i zaštitom nematerijalne kulturne baštine u regionu. Pored toga će posredstvom dijaloga i međusektorske saradnje nadležnih regionalnih aktera i stručnjaka na nacionalnom nivou biti sačinjeni inkluzivni i integrativni instrumenti za unapređenje saradnje dveju zajednica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.795 evra

5.541 evra

254 evra

Izgradnja letnjih učionica i inkluzivne aktivnosti

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju „Povetarac“

Partner na projektu: Opština Sjenica

Unapređenje kvaliteta života dece i mladih sa invaliditetom (DMSI) i jačanje socijalne kohezije u njihovim vršnjačkim grupama. Projekat predviđa različita infrastrukturna poboljšanja centra za dnevni boravak DMSI, uključujući izgradnju igrališta i letnjih učionica i unapređenje dvorišta koje centar deli sa lokalnim vrtićem. Pored toga će biti organizovane inkluzivne radionice za učenike i učenice osnovne i srednje škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.931 evra

14.931 evra

-

Ravnopravnost, različitost i dijalog u lokalnoj zajednici

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Doprinos inkluziji bošnjačke manjine unapređenjem zastupanja njenih potreba i bolje realizacije njenih prava. Razvoj lokalnih politika za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i obezbeđivanje njihove delotvornosti u lokalnim zajednicama poboljšanjem postojećeg okvira i podrškom institucijama koje se bave zaštitom manjinskih prava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.825 evra

4.825 evra

-