EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Grad Smederevo

Južna i istočna Srbija - Podunavski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 1122

Aktivnih preduzetnika - 3134

104.987


Broj stanovnika
h-money

50.869


Prosečna zarada

484


Površina
Smederevo

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

3


poboljšanje poslovnog okruženja

1


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

487.505 evra

403.670 evra

(83% EU PRO)

83.835 evra

(17% sufinansiranje)

44.520 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda – Agroprerada d.o.o. Mala Krsna

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi preradom voća i povrća i zapošljava osobe sa invaliditetom. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju sokova od voća i povrća i pasterizaciju, kako bi se povećali proizvodni kapaciteti i proširio asortiman proizvoda. Ova investicija će omogućiti zapošljavanje još osoba sa invaliditetom – odmah će biti otvorena dva nova radna mesta, a u dužem roku još jedno. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donacije proizvoda lokalnim udruženjima osoba sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.520 evra

29.400 evra

15.120 evra

355.357 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture (osvetljenja) u Industrijskom parku Smederevo

Poslovna infrastruktura

Projekat predviđa izgradnju dve nove trafostanice, koje će povećati kapacitet i omogućiti stabilnu isporuku električne energije preduzećima koja već posluju u zoni, kao i potencijalnim investitorima. Instaliranjem LED osvetljenja, video-nadzora i protivpožarnog sistema postići će se efikasna upotreba energije i ostvariće se uštede u troškovima održavanja, što će povećati atraktivnost zone kao i interesovanje novih preduzeća za ulaganje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

325.602 evra

276.090 evra

49.512 evra

Izrada izvođačkog projekta za izgradnju primarne vodovodne mreže u industrijskoj zoni u Smederevu

Tehnička dokumentacija

Izrada tehničke dokumentacije za primarnu vodovodnu mrežu omogućiće izgradnju i na taj način ispuniti ključne preduslove, uključujući vodosnabdevanje, sanitarnu i protivpožarnu zaštitu, neophodne za privlačenje novih investitora i razvoj preduzeća koja već posluju u zoni.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.614 evra

23.454 evra

4.160 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

87.628 evra

Unapređenje energetske efikasnosti i bezbednosti u vrtiću „Veseli cvetovi“

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija postojećeg sistema grejanja i ugradnja protivpožarne opreme i kuhinjskih uređaja poboljšaće uslove za boravak i rad 350 dece i 38 zaposlenih u vrtiću „Veseli cvetovi“. U okviru aktivnosti usmerenih na primenu principa dobrog upravljanja biće donet pravilnik o korišćenju i održavanju instalacija i opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

87.628 evra

72.585 evra

15.043 evra